Блог

Блог със статии и интересни факти

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Наръчник при строителство на еднофамилни къщи

За хора, които това не е част от техният живот и професия, строителството е сложен и дълъг процес, който има много неизвестни. Затова когато решите да посроите своя дом е важно да се доверите на хора, които имат дългогодишен стаж и могат да изпълнят строежа от неговото проектиране дори до въвеждането му в експлоатация. Нашата цел е това да не бъде вашият път към Голгота, а един осъществен проект, който искате в личен план. Това е възможно разбира се, ако следвате нашите съвети на строителна фирма МД-90 за Варна и област: не подценявайте строителните книжа, които съпътстват строежа, тъй като това е важна и неизменна част . Няма смисъл от излишни проблеми и наказателни постановления за нарушенията . един строеж може да стартира само при наличие на Разрешение за строеж, което е влязло в сила в необходимият 14 дневен срок /чл. 148 от ЗУТ/. трябва да сключите договор с фирма-изпълнител с описани клаузи по договора за изпълнение фирмата трябва да ви даде гаранции според ЗУТ за строежа и необходимите сертифицирани документи на който и от вариантите да се спрете, задължително условие остава строежа да има технически изпълнител, който да следи за работният процес и да носи отговорност за настоящите задачи и тяхната реализация. началото на строежа се обявява с Протокол за откриване на строителна линия и площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, Без него строежа не може да бъде започнат по никакъв друг начин. Това са само част от правилата за започване на строеж на еднофамилна къща, а повече за строителна фирма МД-90, както и за наши обекти, може да видите на сайта и блога ни на адреса за Вас – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Био пречиствателни станции и техните предимства

Този тип пречиствателни станции работят по определен начин като разграждат органичните съставки. Това е процес, който следва природните закони и органичните съставки се окисляват до въглероден диоксид и вода. Ролята при изграждане на биологични пречиствателни станции е ускоряването на тези процеси многократно при изпълнението. 1. Биологични пречиствателни станции и етапи на процесите: - Денитрификация е т.нар. първично утаяване /мазнини, масла, пясък/. Това е процес, който протича без наличието на кислород при който се отделят разтворимите вещества на повърхността например мазнини, а неразтворимите, които са по-тежки естествено се утаяват на дъното. - Нитрификация – бактерии, кислород. Тук процесите протичат с наличие на кислород, който изпълнява главната роля за разграждането на органичните замърсители, които се разпадат на еднакви части и лесно могат да бъдат отстранени от повърхността. Това се осъществява с аератори, които са потопени във водата със специални системи, осигуряващи тяхната безотказна работа. Захранват се с компресор, който е разположен в отделно помещение, извън пречиствателното съоръжение. - Седиментация (окончателно утаяване)Това се осъществява чрез биомасата, която притежава по-висока плътност от пречистената вода и се отделя под формата на утайка. Чистата вода се извежда извън съоръжението, а утайката се връща обратно за процеса на пречистване. Тази вода може да бъде използване за напояване, за различни промишлени нужди и т.н. Една забележка за работата на биологичните пречиствателни станции е че всички вещества, които попадат в нея трябва да имат показатели за битови отпадни води. Всички пречиствателни станции, независимо от тяхната функция е нужно да имат вентилационна система. Повече информация може да получите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област или директно от нашите консултанти - www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Видове сгради според техните конструктивни елементи

Каква особеност да притежава къщата, която искате да имате, зависи от много фактори и това определя и крайният избор, който трябва да направите. Консултантите на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят с някой основни специфични разновидности в строителството на жилищна сграда. Всяка сграда според своите архитектурни особености има и различни схеми на натоварване, което определя и нейните конструктивни елементи - www.md90.biz 1. Същност на конструктивните елементи Това са връзките между носещите конструктивната част на сградата. А тяхната зависимост и разположение се определя от формата, размера и разположението и. 1.1.Според носещите конструктивни елементи: - скелетно строителство /изградени от различни елементи, които поемат натоварването и го разпределят към основите. Характерно за високи сгради - безскелетно строителство /носещите елементи притежават голяма площ и изпълняват комбинирана функция/. Използва се при панелното строителство. - смесена система на строителство /включва скелетни и безкелетни елементи/ 2. Конструктивни схеми в строителството. Те определят разпределението в пространството на конструктивните елементи на сградата. 2.1 Видове конструктивни схеми: - напречна носеща схема /както показва и самото наименование напречната ос на сградата е успоредна на напречната носеща система - надлъжна носеща схема / разположението им е успоредно на надлъжната ос на сградата/. Няма свобода на архитектурни решения на надлъжни фасади, а само на преместване на или премахване на надлъжни стени - смесена /комбинират се напречна и надлъжна носеща система при строителството/ - клетъчна/носещите елементи са разположени в две посоки и образуват клетки, които могат да бъдат както отворени, така и затворени/ Повече информация, обекти за Варна и област на строителна фирма МД-90 може да видите на сайта и блога ни за Нас – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Ремонт покрив, покривна конструкция и безопасност

Покривната конструция трябва да бъде изпълнена по точно определен начин за да може да се образува т.нар. вентилируемо подпокривно пространство между самото било и стрехите. Тази вентилация дава възможност на конструкцията, която е от дърво да се запази суха, както и на самите керемиди и тяхната вероятност да замръзнат при ниските температури зимата. През лятото този въздух който се движи спомага за охлаждане на въздуха и създаване на една сравнително естествена вентилация. 1. Вентилационни керемиди Те са необходими както показва и името им за по-качествена вентилация, особено върху по-големи покривни конструкции. Те се монтират в края на покрива, около предпоследният ред на керемидите, като една вентилационна керемида е достатъчна за около 4-5 кв.м площ на покрива. При по-големи покриви над 10 метра дължина се препоръчва вентилационните керемиди да са повече върху това по-голяма пространство. За правилната експлатация на покрива е важно да може да се обслужва без това да нарушава покривното пространство. Това е възможно при монтаж на стабилни метални стъпала, които се закрепват стабилно към покрива чрез допълнително носеща летва, която все пак не вреди на покрива. Стъпалата са със стандартни размери от 25/4/8 см По този начин предвижването между покривното пространство става сравнително лесно без вариант да бъдат унищожени или счупени отделни керемиди, а и осигуряват все пак и нужната безопасност. Наклона върху който могат да бъдат монтирани подобни стъпала е от около 15-20 до 60%. Особено са необходими при наличие на соларни системи, където се налага тяхното обслужване по безопасен начин от нейните собственици. Надявам се че сме Ви били полезни с тази информация за ремонт или строеж на покрив, а повече за нашите строителни услуги на строителна фирма МД-90 , може да намерите на блога и сайта ни на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Дренажните системи - устойчивост и иновативност от ново поколение

Това е сравнително ново понятие за наличие на устойчивост на дренажна система и е свързано с използването на иновативни системи и много по-дългосрочна експлоатация. Работи се в посока изменение на климата, създаване на една „зелена” инфраструктура и среда. Устойчивите дренажни системи са предвидени за работа с висок интензитет на потребление и с висока оценка на сигурност. За осъществяването на тези устойчиви промени, работят инженери, еколози и специалисти във всички етапи: - проектиране на дренажната система - изпълнение на дренажа по проектни норми - въвеждане в експлоатация - поддръжка на съоръжението и неговата работа - осъществяване на текущ мониторинг и контрол - анализ на ефективността, съобразена с околната среда Проследяването и изпълнението на тези устойчиви дренажни системи води до една по-добра градска среда. Създава се по-висок стандарт на инфраструктурата, с обезопасяване при наличие на наводнения, отводнявания на   дъждовни води, химични замърсявания, пречиствателни модули   и т.н. Една нова устойчива концепция за изграждане на дренажни системи и  решаване на глобалните екологични проблеми в градски условия.  Ползите от нея са съществени както при отчитане на количествените, така и при изменение на качественните показатели и въздействия. Повече за изграждане на устойчиви дренажни системи и тяхната поддръжка, може да намерите на нашия сайт на строителна фирма МД-90  за Вас на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Модулни къщи и техните иновативни резултати

В днешното забързано време с множество променящи се икономически фактори модулното строителство на еднофамилни къщи заема все по-челни места в сектор предпочитани. Това е така, тъй като модулното строителство е вече не просто строителство на „бързо” и временно обитавано жилище. Това отдавна е останало назад в миналото с развитието на новите технологии. Създадено е едно ново ново поколение къщи с почти нулеви енергийни емисии и здравословно присъствие за околната среда и хората. Колкото повече увеличава своите мащаби модулното строителство, толкова повече се увеличават и неговите стандарти и качество. Технологиите и конструкциите са се обединили за получаване на един оптимален вариант, в който минуси няма. Да не говорим от финансова гледна точка, че имаме една по-ниска себестойност. Тя се се дължи на липсата дългосрочните, т.нар. „мокри” процеси при стандартното конвенционално строителство. Структурните системи и компоненти имат предимство. Архитекти, дизайнери, предприемачи работят в тази посока за осигуряване на модерна визия, качество и достъпност за клиентите. Този нов подход избор на решение е особено подходящ в тези кризисни и несигурни икономически периоди. Начина на мислене заедно с новите икономически промени определя прилив на интерес и инвестиции. По този начин се решават и много кризисни моменти в пазара на имоти, както и начина по който се строи вече днес. Повече за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област и наши проекти, строителни услуги, може да намерите на сайта и блога ни на адреса – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Подпорните стени - методи и иновации

1. Подпорните стени и конструктивни решения Нашата цел на строителна фирма МД-90 за Варна и област е оптималното обезапасяване и ремонт на сгради, които имат нужда от изграждане на допълнителни стабилизиращи подпорни конструкции. Устойчивото развитие, социалната и природната среда са част от предизвикателството към Нас. Изграждането на подпорна стена и стабилизирането на почвената конструкция са част от оптимизацията, която се прилага при услугите, които предлагаме за Нашите клиенти. При различните обекти се използват различни методи и изчисления, необходими за конкрентните специфични особености на терена. Друго основно правило е абсолютното обезопасяване и създаване на едно рентабилно структурно присъствие. Това е възможно чрез оптимално взимане на решени, следствие техническите показатели, измерени при определени условия и даващи съответно една дългосрочна гаранция на съоръженията. Има различни геотехнически методи за изчисления и получаване на подходящи резултати и система на изпълнение. Инженерните практики днес са разработени въз основа на множество иновативни технологични материали и възможности. Особено опасни са сгради, които са разположени върху насипни, което налага тяхното основно обезопасяване и защита. Това може да бъде постигнато с различни методи като например да се укрепи и армира самата почва или върху основата, където е разположена сградата. Могат да бъдат изградени подпорни конструкции, особени при скатни терени, за стабилизиране и защита на почвата и нейната ерозия. Прилагане на земни анкери, разширяване основата на стената и нейното укрепване с различни методи са част от инженерните практики за борба с геотехническите проблеми и тяхната икономическа оптимизация. Дали това ще бъде наклон, укрепване на откоси в терена, хаотични разпределения и тяхното функционална реконструкция са все част от строителните проекти и осигуряване на тяхното качество у устойчивост. Използването на иновативните методи и икономическа оптимизация дават оптимални и устойчиви резултати. Повече за Нас, нашите строителни услуги от проектиране до изпълнение на дренажни системи, вертикални планировки, площадкови съоръжения, ще може да видите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Пътуване и туризъм

nickkostanickkosta

Какво да гледаме, когато избираме сайт за нашите резервации за почивка?

Почивката е най-дългоочакваното време от годината. За него хората се впускат в трепетни приготовления, организация и търсене на перфектната дестинация. В този случай доверен помощник се оказват туристически сайтове за резервации. Ето какво обаче трябва да проверявате, когато избирате вашия сайт за резервация: - Необичайно изгодни цени. Това е първият индикатор, че даден туристически портал най-вероятно е фалшив. Ако цената на един хотел е в пъти по-ниска от същата, предложена в няколко други сайта, то това е недвусмислен знак, че нещо не е наред. Напълно възможна е разлика в цената, но ако тя е твърде голяма, то следва да направите допълнително проучване за съответния сайт. - Листа с контакти. Повечето фалшиви сайтове вече оформят своя интерфейс така, че трудно да установите разлика с достоверните портали. Най-лесният начин да установите надеждността на този сайт, е като позвъните на номер от листа с контакти. Другият вариант е да се свържете директно с мястото за престой, което сте избрали. Можете да се допитате с тях и съответно да проверите дали имат партньорство със съответния туристически портал. - Начини на плащане. При резервация най-честите разплащателни начини са по банкова сметка или в офис на място. Във всеки от случаите трябва да проверите титуляра на предоставената сметка – то трябва да е на регистрирана фирма/организация. В противен случай, това е индикатор, че нещо не е наред и ще се наложи да проучите добре съответния сайт. - Име на фирма. Лесен и достъпен начин за проверка на туристически портал е като потърсите името на фирмата в Регистъра за регистрирани туроператори и туристически агенти. Така можете да се уверите дали фирмата, заставаща зад името на сайта, е надеждна и сигурна. Посетете един от водещите портали за резервации в България, а именно - Rezervirai.online - резервации за почивка в България и чужбина. Нека обобщим: Резервацията на мечтаната почивка е свързана с ефективно проучване на избрания туристически сайт. За да избегнете риска от измама, то трябва да разгледате факторите цена, име на фирма, начини на плащане и лист с контакти. Само така можете да си осигурите необходимото спокойствие, че сте направили правилния избор в организацията на вашето пътуване.

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Фундаменти - начини на укрепване

Укрепването на фундамента е от съществено значение. Особено при старо строителство на къща и належащият и ремонт. Основната функция по принцип на плочата е балансираното и равномерно разпределение на натоварването на сградата към терена. Ще разгледаме видовете фундаментни плочи при укрепване. Укрепването на фундаментните плочи са три вида в зависимост от основата: Укрепване на фундаментна плоча с фундаментна армировка. Един от най – масовият и предпочитан метод Лентова основа – при тях не винаги се извършва подсилване на фундамента. Подсилването е абсолютно задължително все пак. Най-вече при по-дълги или по-големи лентови основи. Това е така, тъй като якостта на натиска не е толкова висока. Следствие по-голямата площ на самата основа. Винтовите пилони са едни от най -подходящите за лентовата основа. Те са стабилизирани към терена. Имат изключително добро приложение. Точкова основа може да бъде с армировка, може да бъде и без армировка. Тя е малка на площ и якостта на натиск е достатъчно висока. С една дума има различни варианти при укрепване на фундаменти Те могат да бъдат комбинирани, но определено трябва да има проекти и да се изпълняват според предварителните указания. В противен случай са възможни грешки, които водят до множество проблеми в дългосрочен план. Затова всяко едно съоръжение е важно да бъде изпълнено професионално от екип, който има опит в подобни ситуации - www.md90.biz Повече за Нас, нашите строителни услуги на строителна фирма МД-90 за Варна и област може да намерите на сайта и блога ни на адреса за Вас - www.md90.biz

 

Блог » Растения и животни

bookloverbooklover

Кои са съвремнните начини да поддържате моравата си?

Каквото и да сме си представяли за 2022 г. сме познали и сгрешили. Технолигиите навлизат все повече в ежедневието на човека и особено в сферата на дома. Всеки горд собственик на къща с двор, разбира трудностите и препятствията пред които е изправен при опитите си да поддържа безупречни тревните си площи. За улеснение, технологиите днес представят косачки-роботи. Предполагаме повече от Вас вече са виждали или имат прахосмукачка робот в дома си, косачката-робот работи на подобен принцип. Предимствата на такъв съвременен уред са многобройни, но тук ще изтъкнем най- съществените според нас: - Не натоварвате физичеси тялото си - Успявате да използвате времето си за дейности, за които не бихте имали време ако трябваше да косите ръчно - Роботът оставя много дребни остатъци окосена трева, които не бихте забелязали, така че не е необходимо да ги събирате. - След като оставите дребните тревни остатъци, наторявате с естествен тор Вашата морава - Роботът не прави линии или следи от косене в тревата - Косенето на морави с наклони дори до 24° не е проблем за тази машина на бъдещето - Може да се справи и с големи и сложно устроени градини ( с различни препятствия), неравен терен и наклони - Когато бъде завършено косенето, тя автоматично се връща до станцията за зареждане - Осигурява контрол на проследяване, взаимодействие и получаване на актуални данни - Можете да сте сте уверени, че нивото на шума е гарантирано ниско или регулируемо, спрямо модела Това са 10 предимства на косачките-роботи, като тук дори не специфизираме модел. Всеки модел, разбира се според функциите и възможностите които предлага варира от 1, 999 лв до 9, 500 лв. Някои магазини предлагат голямо разнообразие от робот-косачки, тук е добре да вземете под внимание топ пет производители в света на такава техника - те са: Bosch, Friendly Robotics, Global Garden Products, Husqvarna Group, Zucchetti Centro Sistemi Като закупите робот за моравата си от тях, Вие си гарантирате качество. В България най-популярно представителство има на Husqvarna Group и Bosch, потърсете техни представители във вашият град и попитайте за робот-косачка.

 

 


 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

ПРАВИЛНАТА-КОТКА-ЗА-ВАС-ТЯ-СЪЩЕСТВУВА

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

строителство ремонт техните къщи начини поддържате когато подпорните стени методи иновации пътуване туризъм какво гледаме нашите избираме сайт съвремнните резултати почивка фундаменти укрепване растения животни кои резервации модулни иновативни според наръчник при еднофамилни био пречиствателни станции предимства видове сгради конструктивни поколение елементи покрив покривна конструкция безопасност дренажните системи устойчивост иновативност ново моравата