Блог за Курсове и уроци

Блог със статии и интересни факти в категория Курсове и уроци

Блог » Курсове и уроци

VitanaVitana

Професионално обучение онлайн

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по: 1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030 Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация 2. Професия „Готвач“, Код 811070 Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация 3. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080 Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация 4. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020 Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация 5. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020 Специалност Пътностроителна техника, Код 525020 втора степен на професионална квалификация 6. Професия „Растениевъд“, Код 621030 Специалност Полевъдство, Код 621030 втора степен на професионална квалификация 7. Професия „Растениевъд“, Код 621030 Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация 8. Професия „Растениевъд“, Код 621030 Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация 9. Професия „Растениевъд“, Код 621030 Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация 10. Професия „Икономист“, Код 345120 Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация 11. Професия „Икономист“, Код 345120 Специалност Търговия, Код 345120 трета степен на професионална квалификация 12. Професия „Икономист“, Код 345120 Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация 13. Професия „Икономист“, Код 345120 Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация 14. Професия „Икономист“, Код 345120 Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация 15. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030 Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация 16. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030 Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация 17. Професия „Заварчик“, Код 521090 Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация 18. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030 Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения. Нашият телефон за връзка е 0876424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg За повече информация: kursoviraboti.com

 

Блог » Курсове и уроци

senseistudiosenseistudio

Модални глаголи част 1

Всеки който е изучавал английски език се е сблъсквал с употребата на модалните глаголи. В тази статия ще разгледаме някои от тях и ще обясним каква е употребата им в конректния случай, така че да разберете разликата и когато ви се наложи в разговор да направите правилния избор. Първо ще разгледаме употребата на модалните глаголи, които изразяват някакво задължение или необходимост( obligation/necessity). Това са модалните глаголи must и have to. Те имат много близко значение . Have to се използва по-често за общи, външни задължение например правила и закони. Нещо, което някой ни налага като правило вън от нас(тоест не ние самите да си го налагаме). Must се използва по-често за специфични, конректни или лични задължения(нещо, което ние самите си налагаме на нас). Нека да сравним два примера, за да разберет разликата по-добре. I have to wear a white shirt at work. (it’s a rule in my company) Трябва да съм облечен с бяла риза на работа ( това е правилно във фирмата, в която работя) I must buy a new shirt for my sister’s wedding. (it’s my own decision). Трябва да си купя нова риза за сватбата на сестра ми. (това е мое собствено решение). Друга съществена разлика между must и have to, произлизат от това, че have to може да се използва граматически във всички времена, докато must е модален глагол , неговите форми са must и mustn’t. Интересно допълнение е, че можем да използваме и двата глагола,когато искаме да препоръчаме нещо много силно на някого. You have to /must watch this new film- its’amazing. Трябва да гледаш този нов филм- невероятен е. Дотук разгледахме употребата на тези два глагола за изразяване на задължение или необходимост. За да изразим обратното – липса на задължение или необходимост използваме don’t have to. Нека да дадем няколко примера за това. You don’t have to pay for the water. It’s free. Няма нужда да плащаш за водата, тя е безплатна. You don’t have to come with me to this party if you don’t want to. Няма нужда да идваш с мен на това парти, ако не искаш. На български най-лесно и ясно е да преведем don’t have to с няма нужда. Важно е тук да отбележим разликата с mustn’t, което изразява забрана. За разлика от употребата им в положителна форма, mustn’t и don’t have to нямат нищо общо когато са в отрицателна форма. You mustn’t park here. It’s forbidden. Не трябва да паркираш тук. Забранено е. You mustn’t eat in the classroom. There is a rule. Не трябва да ядеш в класната стая. Има такова правило. В този случай можем да използваме и can’t /not allowed като синоним на mustn’t. You mustn’t park here/ You can’t park here./ You are not allowed to park here. Не трябва да спираш тук./ Не можеш да спираш тук ./ Не е позволено да спираш тук. Сравнете с употребата на don’t have to и ще видите , че значението им е съвсем различно. В заключение, за да изразим задължение и/или необходимост както и липса на забрана или необходимост, или наличие на забрана използваме глаголите must и have to, както и съответно don’t have to и mustn’t. Важно е да правим разликата в отрицателната им форма, когато тези глаголи означават две коренно различни неща, а именно mustn’t изразява забрана, докато don’t have to – липса на необходимост.

 

Блог » Курсове и уроци

senseistudiosenseistudio

Как да се подготвим за интервю на английски език

Всеки знае, че първото впечатление, което оставяте след интервю за работа е особено важно. Ако ви предстои интервю за работа на английски език, е добре да се подготвите предварително, за да блеснете максимално пред бъдещия си работодател. За целта първото нещо, което можете да направите е да си опресните знанията, записвайки се на нашия семинар „Подготовка за интервю на английски език.” В него ще разгледаме най-често срещаните въпроси по време на интервю за работа , както и ще получите обратна връзка от преподавателя какво можете да подобрите в представянето си. И все пак , ако нямате възможност да посетите семинара ни, можете да направите следните няколко неща, за да се самоподготвите вкъщи : • Опитайте се да се представите в няколко изречения на английски език – как се казвате, какво сте работили досега, какво сте учили, всичко, което би било полезно за конкретната позиция, за която кандидатсвате, както и всякаква информация, която е необходимо работодаетял ви да знае- например ако имате дете и можете да работите само дневна смяна , не забравяйте да включите това в представянето си. • Помислете кои са силните и слабите ви страни и как ще ги представите на английски език – в работно отношение , разбира се. Добре е да изтъкнете силните си качества, но и да споменете една, две слаби страни също. Няма перфектни хора, ако се опитате да се представите като такъв, е вероятно после да има разочарования. • Помислете как бихте отговорили ако Ви зададат въпрос относно заплатата • Вероятно е и да ви питат относно семейството или свободното ви време- така че помислете и в тази насока. След като направите всичко това има няколко варианта, можете да се запишете , за да чуете как звучите отстрани. Не забравяйте, че думите сами по себе си не са всичко, имат значение и тона, интонацията, изражението на лицето. Можете да се гледате в огледалото докато говорите и да наблюдавате как изглеждате, какви мимики правите. Можете да си направите видео и да го изгледате после или за да сте още по-спокойни можете да помолите член от семейството да изслуша това Ваше представяне, за да сте го изтренирали пред истински човек. Не на последно място не забравяйте,че е важно да сте позитивни, усмихнати и дори да се затрудните в някакъв момент да продължите разговора. Успех !

 

Блог » Курсове и уроци

senseistudiosenseistudio

Кога да използваме фразеологични глаголи ?

Всеки който е учил .английски език се е сблъсквал с фразеологичните глаголи. Трудното при тях е, че значението им в много от случаите няма нищо общо със значението на основния глагол, когато не е в комбинация с предлог. В тази статия ще ви запознаем с някои от фразеологични глаголи и тяхното значение, както и ще обясним кога е подходящо да се използват. Да започнем с употребата – фразеологичните глаголи са подходящи по-скоро за неофициален разговор или писмена форма на комуникация, те не са подходящи за официални ситуации – например когато пишете официален имейл или общувате в официална обстановка. Фразеологичните глаголи скъсяват дистанцията в общуването, те показват, че вие водите разговор, с хора, които познавате, така както на български бихте използвали някоя жаргонна дума пред приятелите си. Те се състоят в повечето случаи от две части – основен глагол и предлог, а понякога се срещат и фразеологични глаголи, които се състоят от три части – основен глагол и два предлога. Ето и няколко примера за фразеологични глаголи и тяхното значение и употреба : • go out with – значението на този фразеологичен глагол е “излизам със”. Може да се каже, че той е от лесните за запомняне, тъй като може да се преведе буквално. Нека да дадем пример как бихме го изпозалвали в изречение : Tonight I’m going out with my friends. Тази вечер ще излизам с приятели. • be off – значението на този фразеологичен глагол е „заминавам”. Нека да дадем пример как бихме го използвали в изречение : He’s off to Rome now. Той заминава за Рим сега. • pay off – значението на този фразеологичен глагол е „отплащат се усилията”. Нека да дадем пример как бихме го използвали в изречение : Hard work always pays off. Да работиш здраво винаги си отплаща усилията/ винаги има резултат. • put off – значението на този фразеологичен глагол е „отлагам”. Нека да дадем пример как бихме го използвали в изречение : We had to put off our trip because of our son’s school trip. Наложи се да отложим пътуването си заради училищната екскурзия на сина ни. За да обобщим, фразеологичните глаголи се използват по-скоро в неформални, разговорни ситуации, отколкото при официално общуване. Когато ги използваме това показва свобода в изразяването, непринуденост и скъсява дистанцията между участници в разговора. Не е подходящо да ги употребяваме в официални имейли или кореспонденция. Как да запомним по-лесно и по-бързо фразеологичните глаголи ще разгледаме в следващата статия.

 

Блог » Курсове и уроци

angels82angels82

Поискайте ревю Целта ни е да ви помагаме с избора на най-добри продукти. Ако не намирате ревю за някой тип продукт, молим да ни пишете! Ние ще направим всичко възможно да отговорим на Вашите нужди, като създадем качествено ревю за продуктите, от които се

Поискайте ревю Целта ни е да ви помагаме с избора на най-добри продукти. Ако не намирате ревю за някой тип продукт, молим да ни пишете! Ние ще направим всичко възможно да отговорим на Вашите нужди, като създадем качествено ревю за продуктите, от които се интересувате. ОЧАКВАМЕ ВИ! bestix.eu bestix.eu

 

Блог » Курсове и уроци

angels82angels82

Най-добрите кремове за целулит

Какво е целулит Кожата по бедрата, задните части и стомаха понякога изглежда неравна поради целулита. Въпреки че целулитът е напълно естествен и безвреден, той може да ви накара да се почувствате непривлекателни. Целулитните кремове се борят с този нежелан ефект, като изглаждат и стягат кожата, често като се използват съставки като кофеин, ретинол или естествени растителни съставки. Начинът, по който прилагате целулитни кремове и лосиони също е от значение. Някои продукти изискват масажни техники, докато други целулитни кремове се нанасят с апликатори. Ако досега не сте ползвали кремове за целулит, замислете се – те наистина дават добри резултати. bestix.eu bestix.eu

 

Блог » Курсове и уроци

ivo90ivo90

Център за професионално обучение към Военна академия "Г. С. Раковски"

Лицензиран учебен център Центъра за професионално обучение към Военна академия притежава лицензия № 2018121425/03.04.2018 г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение. Дипломите които издаваме отговарят на всички изисквания на Министерството на образованието и са валидни на територията на всички държави от Европейския съюз. Обучение по 18 професии Центъра за професионално обучение към Военна академия е лицензиран за обучение по 18 професии. Обучение по част от професия Центъра за професионално обучение към Военна академия провежда курсове за обучение по част от професииите по които е лицензиран. Ако Вие имате нужда да придобиете допълнителни знания и умения по някоя от професиите, то можете да участвате в специализиран курс по част от професията. В зависимост от курса и учебната програма на Вас ще ви бъде издадена диплома или сертификат. Валидиране на знания Центъра за професионално обучение към Военна академия е лицензиран да издава дипломи за посочените професии или за част от професия. В случай, че имате завършено обучение, преминали сте съответните курсове и покривате държавните образователни изисквания за издаване на диплома, ние можем да Ви издадем диплома по образец на МОН за съответната професия. Курсове за придобиване на знания по лицензираните професии В Центъра за професионално обучение към Военна академия се провеждат курсове за придобиване на знания и умения по лицензираните професии. След успешното завършване на такъв курс или модул Вие получавате диплома или сертификат. Ако покривате Държавните образователни изисквания за съответната професия, ние ще валидираме Вашите знания и ще Ви издадем диплома по образец на МОН. Дипломата е валидна в целият Европейски съюз и Вие ще можете да упражнявате желаната професия. Тематични курсове Центъра за професионално обучение към Военна академия се провеждат тематични курсове по лицензираните професии. Тематичните курсове покриват част от програмата за обучение по съответната професия, като са добавени актуални теми. Програмите могат да бъдат актуализирани и допълнени в зависимост от желанията и изсикванията на курсистите или работодателите. Специализирани курсове Военна академия организира и провежда специализирани курсове в областта на националната сигурност, военното обучение, военната история, обща и специализирана езикова подготовка и дигитални умения. Периодично във Военна академия се провеждат курсове за военнослужещи, цивилни служители от Министерството на отбраната, ръководители и служители от държаванта администрация и служители от частни фирми. Курсовете са изготвени по изискванията на съответните организации и темите са съобразени с техните специфични изисквания. При необходимост темите и съдържанието на курсовете може да бъде актуализирано или да бъдат разработени нови курсове в съответствие с нуждите на съответния заявител. Научете повече за предстоящите курсове и събития във Военна академия "Г. С. Раковски"

 

Блог » Курсове и уроци

emomarina1emomarina1

Курсовете по английски по Callan метод - езиков център Браво гр.София

Методът Калан (Callan ) е бърз, забавен и лесен начин за изучаване на език в курсовете по английски език за начинаещи и напреднали. Фокусът е върху уменията на учениците да слушат и говорят по време на курсовете по английски език. Системата е британска и е създаден от Робин Калан, като повече от 300 езикови школи по света, използват методиката. За повече информация относно курсовете по английски език, които изпозват Калан метод посетете www.callan.co.uk. Методът е подходящ за хора от всякакви националности, възрасти и за всякакви цели в курсовете по английски език. Основава се на повторението и бързината - двете неща, които гарантират успеха в изучаването на език. Така курсистите отделят по-малко време и по-малко пари за курсовете по английски език, като учат езика за една четвърт от времето, което е необходимо при традиционните методи. Нивото на международно признатия Кеймбриджки предварителен английски тест (CEI) се покрива за около 80 часа вместо обичайните 350 часа, а нивото на Cambridge First Certificate на английски език (FCE) за около 160 часа - www.bravoflcentre.bg.

 

Блог » Курсове и уроци

ancoragenteancoragente

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С КРЕДИТИ

Центърът за обучения „АКАДЕМИЯ” вече стартира организирането на обучения по 21 одобрени от МОН програми. Всяка от тях е обвързана с получаването на един кредит. Програмите са за директори, учители, педагогически съветници, психолози, корепетитори, хореографи, възпитатели. Обученията дават допълнителни знания и умения за оказване на първа помощ, справяне с агресията, училищно самоуправление, разрешаване на конфликти, лидерски умения и др. Информация за програмите можете да откриете в Информационния регистър на МОН - iropk.mon.bg и на сайта на обучителната организацията - ancoragente.com За информация и записвания: info@ancoragente.com 0878 887 139 0876 307 124

 

Блог » Курсове и уроци

SpeakingFriendsSpeakingFriends

Как да научите английски език за рекордно кратко време?

Как да научите английски език за рекордно кратко време? В света хората говорят много езици, но английският е най-използваният международен език в днешно време. Изчислено е, че всеки седми човек на планетата говори английски. Този език се разпространява невероятно бързо, защото е един от най-лесните за изучаване. Как е възможно? На първо място, защото структурата на английския е много проста. Сравнявайки го с други езици, като например френски, немски или испански език, може да видите, че използването на английски думи е много по-лесно. В по-голямата част от случаите, английските думи не променят своята форма. Просто научавате една дума и тя е като 10 различни на всеки друг език. Английският не използва род, падежи, възвратни местоимения, както и много други усложнения, които са кошмар за студентите, които изучават повечето езици. Второ, английският език е навсякъде около нас. В днешно време, живеем с единия крак в Англия или САЩ. Ние всички гледаме филми от Холивуд, слушаме американски радио хитове, и дори чуваме английски на гарата. Но най-важният източник на английски език е Интернет. Например, повечето статии в Уикипедия са на английски, и този процент ще продължи да расте. Оригиналите на печатни книги на английски са широко разпространени на цени, равни или дори по-ниски от тези на преведените. Когато отидете на почивка, не е случайно, че сте в една от 88-те суверенни държави в света, където английският е официален език (Индия, Пакистан, Филипините, Нигерия, Южна Африка, Судан, Папуа Нова Гвинея, Сингапур, Фиджи, Малта и др.), почти няма място в света, където английският език не се разбира. Третата причина, поради която можете да научите английски език, така бързо е, че е в близки отношения с нашия език. Благодарение на бързото развитие на технологията, започваме да използваме много английски думи в ежедневието ни (например думите: Интернет, онлайн, окей). Освен това, голяма част от лексиката на европейските езици произлиза от древни времена, когато нашият език, както и английският са взели много изрази от латински и гръцки (ситуация, география, традиция). Като резултат знаем много английски думи, дори преди да сме започнали да учим. Най-важната причина, поради която може да научите английски език, така бързо и лесно в днешно време е ефективността на инструментите за преподаване. Науката показва как човешката памет работи и как едно дете научава майчиния си език от ранна възраст. Това знание ни помага да разработим инструменти, които Ви позволяват да научите английски за рекордно кратко време. Не губете повече време! Последвайте успеха на хиляди от нашите студенти и променете бъдещето си. Опитайте безплатно нашия курс Speaking Friends, с който много бързо и лесно ще научите английски, немски или испански. Може да го направите на следната страница : http://www.speakingfriends.com/bg Ако имате въпроси, не се колебайте да ни изпратите имейл на: bg@speakingfriends.com

 

 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Център-за-професионално-обучение-към-Военна-академия-Г-С-Раковски

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

курсове уроци ревю английски най глаголи обучение как език професионално център военна курсовете раковски академия продуктите към които callan кремове добрите целулит софия метод езиков браво създадем обучения повишаване квалификацията педагогическите специалисти кредити научите рекордно кратко качествено всичко като добри онлайн модални част подготвим интервю кога използваме фразеологични поискайте целта помагаме избора продукти нужди ако намирате някой тип продукт молим пишете ние направим възможно отговорим вашите време