Блог за Финаси и кредити

Блог със статии и интересни факти в категория Финаси и кредити

Блог » Финаси и кредити

PoltargaistaPoltargaista

Договор за наем - кога и при какви условия може да се прекрати

Обикновено договорът за наем представлява неформално споразумение (в по-редки случаи формално), при което две страни се договарят за това при какви условия един недвижим имот, движим имот или друга вещ може да бъде отстъпена възмездно за временно ползване. Обикновено при договора за наем имаме две страни - наемодател и наемател. При сключването на подобен договор има редица моменти, за които трябва да се помисли внимателно и един от тези моменти е прекратяването на договора (повече за договорите за наем можете да научите от Rastashki.com). При неспазване на условията на една от страните Когато една от страните не спазва условията на договора, той може да бъде прекратен преждевременно. Например, нека предположим, че имаме договор за наем за две години. В него е описано, че наемът трябва да се плаща между 1-во и 10-то число на месеца, но наемателят винаги изостава с 3, 5 или 10 дни от крайната дата. В този случай, говорим за неспазване на условията на договора, което на свой ред може да доведе до прекратяването му, без наемодателя да дължи някаква неустойка. С предизвестие Един от начините да се прекрати договора, това е с предизвестие от страна на този, който смята да прекрати договорните отношения преди края на срока. Обикновено, когато това се налага, се приема, че е достатъчно да уведомите другата страна един или два месеца преди крайния срок. При изтичане на договора Хубаво е двете страни, наемател и наемодател, да уточнят кога и при какви условия може да се прекрати договора. Тъй като всеки един договор е срочен, по подразбиране той се прекратява с изтичането на срока за който е сключен. Това важи за всеки случай, в който не е упоменато друго и в който договорът не е подновен преди датата на неговото изтичане. По тази причина е важно с наближаване на крайната дата наемател и наемодател да са наясно със своите бъдещи намерения. Тук е важно да се каже, че след изтичане на договора нито една от двете страни обикновено няма задължения към другата, тоест ако няма подновяване, не е необходимо да се дава предизвестие на отсрещната страна, макар че етиката го изисква.

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Спецификата при прилагането на санкции срещу Венецуела

От началото на независимото си съществуване Венецуела, богата на природни и климатични ресурси, е изправена пред значителни трудности – страната три пъти извоюва своята независимост от Испанската империя. Там робството е премахнато по-рано, отколкото в Бразилия. Целият 19 век в републиката е съпроводен от борба за пътищата на развитие на страната между две партии - консервативната (представена главно от латифундистите) и либералната. В навечерието на Първата световна война - с подкрепата на САЩ - в страната е извършен държавен преврат, в резултат на който във Венецуела се установява военна диктатура. Американската компания "Стандарт Ойл" и англо-холандската компания "Роял Дъч-Шел" стават собственици на най-големите петролни полета, а също така стават и основни мениджъри на икономиката. По тяхна инициатива през 1920 г. е приет закон, според който чуждестранните компании получават същите права на петролни концесии като националните, а също така им се предоставят ниски мита върху износа на петрол. От началото на индустриалното развитие на петролодобива Съединените щати се превръщат в основен търговски партньор на Венецуела, изтласквайки отслабващата Великобритания. Значимостта на Венецуела се определя от факта, че тя е единственият немюсюлмански член на ОПЕК, който има значително влияние върху световния петролен пазар. Достатъчно е да се каже, че 45% от целия венецуелски износ, главно петрол, отива за американския пазар. При администрацията на президента Барак Обама Съединените щати въвеждат първите санкции срещу Венецуела през декември 2014 г. Конгресът на САЩ приема венецуелския Закон за правата на човека и защита на гражданското общество, който нарежда на президента да наложи санкции на венецуелските сили за сигурност, които яростно потушават студентските протести. Президентът кодифицира този закон през 2015 г., като анулира активите и визите на осем души в администрацията на Мадуро. Този закон по-късно е удължен до 2019 г. и Министерството на финансите на САЩ инициира десетки обвинения срещу държавни и военни служители, включително с обвинения за подкрепа за тероризъм, наркотици и трафик на хора, нарушения на правата на човека, корупция, пране на пари, други финансови престъпления и нелиберално поведение. Към днешна дата Съединените щати са санкционирали 119 лица и 47 организации от или свързани с Венецуела, много от които също са посочени от Канада, Мексико, Панама и Европейския съюз. Въпреки че администрацията на Обама следва широко прилагане на санкциите, най-забележителната промяна в политиката след встъпването в длъжност на президента Тръмп през 2017 г. е постепенното преминаване от индивидуални към секторни санкции. Това са различни инструменти на политиката: индивидуалните санкции блокират активите и движението на лица, за които се смята, че допринасят за режима, докато секторните санкции забраняват сделки с определени компании, които извършват незаконни дейности от името на правителството. Когато президентът Тръмп встъпва в длъжност, той продължава да санкционира лица, за които се смята, че работят от името на режима на Мадуро, включително семейството на Мадуро, вицепрезидента и министри, както и съветници около него. Промяната в курса обаче идва, когато президентът издава изпълнителна заповед през август 2017 г., забраняваща на гражданите на САЩ да купуват венецуелски държавен дълг, по-специално срещу държавната петролна компания на Венецуела, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Мандатът също така ограничава достъпа на венецуелското правителство до американския дълг и пазарите на ценни книжа, за да ограничи способността на Мадуро да финансира незаконни дейности и да плаща на военни служители. През март 2018 г. президентът забранява на гражданите на САЩ да извършват транзакции с petromoneda (по-известен като petro), неуспешна криптовалута, контролирана от правителството, създадена от режима за заобикаляне на финансовите санкции. След нелегитимното преизбиране на Мадуро през май 2018 г. нова изпълнителна заповед отрязва правителството на Венецуела и всичките му дъщерни дружества от международно дългово финансиране, като допълнително блокира корумпираните венецуелски служители да продават държавни активи. Съгласно изпълнителна заповед от 2018 г., която определя рамката за наказване на венецуелски компании, смятани за съучастници в измамни или корупционни практики, Министерството на финансите определи PdVSA като цел на санкция, замразявайки нейната собственост и интереси и забранявайки транзакции с граждани на САЩ. Тези санкции обаче не влизат в сила до юни 2019 г. Няколко публични, частни и военни лица са наказани за участието им в незаконния добив. Месец по-късно Министерството на финансите налага санкции на Централната банка на Венецуела, като ограничава достъпа ѝ до американска валута и способността ѝ да извършва международни транзакции. Допълнителни целеви санкции са приложени към мрежа от кубински и руски компании, включително банки, вносители на петрол и корабни компании, които си сътрудничат с PdVSA и предоставят пари на правителството на Мадуро. В началото на август 2019 година президентът Тръмп обявява пълно ембарго срещу правителството на Венецуела, блокирайки всички операции с някои изключения, свързани с хуманитарна помощ. Освен това той дава на Министерството на финансите правомощието да прилага вторични санкции срещу чуждестранни и местни организации, свързани с режима на Мадуро. Като цяло от 2014 г. Венецуела колективно е загубила две трети от своя БВП. Фокусът на Венецуела върху продажбата на минерали, при липса на други значими видове експортни продукти, определя високата степен на зависимост на икономическия растеж на страната от цените на петрола. Периодът на най-високи темпове на растеж на БВП се случват по време на значително увеличение на цените на петрола през 2004–2008 г. - средната стойност на показателя през този период е 10,5% годишно. От 2014 г. Венецуела навлиза в период на дълбока икономическа рецесия, предизвикана от срива на цените на суровините. Високото ниво на корупция се отразява на социалните и икономическите проблеми. Силното покачване на цените е проява на кризата. Потребителската инфлация във Венецуела е средно 21,9%, като се ускорява до 40,6% през 2013 г. и продължава да нараства до хиперинфлационни стойности в бъдеще. В края на 2018 г. инфлацията в страната достига своя връх и след това намалява до 19 906,0% през 2019 г. Според прогнозата на МВФ през 2020-2021 г. хиперинфлацията във Венецуела ще остане на ниво от 15 000% годишно. Кризата изостря други структурни проблеми във венецуелската икономика, по-специално отрицателното салдо на държавния бюджет, наблюдавано в страната от 2006 г., както е показано в таблица 1. Основният фактор за нарастването на дефицита е намаляването на производството и продажбите на петрол. През 2018 г. превишението на държавните разходи над приходите достига 31,3% от БВП, след което отново намалява до 10,0% от БВП през 2019 г. Освен това публичният дълг на Венецуела също достига рекордни нива и до 2018 г. се повишава до 18 4% от БВП. Според прогнозата на МВФ от 14 април 2020 г. през 2020-2021 г. се очаква реалният БВП на Венецуела да продължи да намалява, но темпът на спад ще се забави съответно до 15,0% и 5,0% след рекордните 35,0% през 2019 г. Процесите, оказали негативно влияние върху икономиката, са свързани със следните два фактора. Правителството иска от ExxonMobil и ConocoPhillips, които разработват петролните полета съвместно с PDSVA, да осигурят контрол върху дейността си, което е отказано. Това намалява размера на инвестициите, на Венецуела също е отказан международен експертен опит, което препятства началото на производството на петрол. У. Чавес изпраща парите от продажбата на петрол не в индустрията за по-нататъшно развитие, а в програми за социална подкрепа, а това по-късно води до намаляване на производството на суровини. В резултат на тези фактори досега нивото на производство на петрол е намаляло и е достигнало най-ниското си ниво от 1965 г. насам. Производството на суров петрол във Венецуела се увеличава до 737 хиляди барела/ден през април 2020 г. Максималното производство е 3453 хиляди барела/ден, а минимумът е 594 хиляди барела/ден. Заедно с национализацията на определени сектори от икономиката преди кризата се наблюдава спад на безработицата до 7%, но спадът в цената на барел петрол отново довежда до нейното повишаване. И още през 2018 г. безработицата се увеличава до 35,5%. Санкциите не са причинили икономическа или хуманитарна криза във Венецуела, тъй като трудните условия във Венецуела са предшествали прилагането на санкциите. До 2016 г., една година преди каквито и да е финансови или секторни санкции да засегнат страната, венецуелската икономика вече изпитва тежка хиперинфлация, която е над 800 процента. Между 2013 г. и 2016 г. вносът на храни е намалял със 71 процента, докато вносът на лекарства и медицинско оборудване е намалял с 68 процента. През същия период детската смъртност се е увеличила с 44 процента. По времето, когато са наложени санкциите, венецуелците с минимална заплата могат да си позволят само 56 процента от калориите, необходими на петчленно семейство. Повече от два милиона венецуелци вече са напуснали страната. Мащабът на хуманитарните щети, понесени преди налагането на секторните санкции, показва, че вината не може да бъде хвърлена върху самите санкции. Например Централната банка на Венецуела потвърждава през 2014 г., че резкият спад в цените на петрола е причинил тежък икономически спад с едновременна хиперинфлация. Под прикритието на строги икономии Мадуро обявява съкращения на основните социални услуги, на които милиони граждани разчитат. Въпреки влошаващата се икономическа ситуация в страната преди налагането на широки санкции, някои все още обвиняват САЩ за налагането на санкции, станали причина за падащия стандарт на живот във Венецуела. Доклад на CEPR от април 2019 г. твърди, че 40 000 души са намерили смъртта си в резултат на тези санкции. Това твърдение се основава на сравнение на производството на петрол между Венецуела и Колумбия преди и след санкциите от 2017 г. Десетилетия наред успехът на венецуелците зависи от световните цени на петрола. Данните на ОПЕК показват, че петролът представлява 98 процента от приходите от износ на страната. Зависимостта на правителството от тези приходи за финансиране на основни социални разходи отчасти довежда до настоящата криза. Преди налагането на икономическите санкции от САЩ производството на петрол във Венецуела се срива с милиони барели, което отразява липсата на икономическо разнообразие и нетърпимостта към недържавната конкуренция в производството на петрол. Това е още едно доказателство за опасната свързаност между просперитета на нацията и цените на петрола. Контролът над Венецуела означава контрол над световния петрол и природен газ, така че залозите са високи. Съединените щати, първоначално ограничени до санкции срещу сегашното правителство и бизнеса на самата Венецуела, скоро разширяват „полето на удара“ към други страни и компании. Преди всичко към Русия и Роснефт. Държавният департамент на САЩ обвинява руската петролна компания в нарушаване на санкциите срещу Венецуела, което се изразява в подкрепа на венецуелската нефтена и газова индустрия, износа на венецуелски петрол и активните опити за заобикаляне на санкциите. През февруари-март 2020 г. САЩ налагат санкции срещу 2 дъщерни дружества на Роснефт. И в двата случая не се стигна до налагането на санкции директно срещу Роснефт, но решителните мерки на САЩ показват, че подобна възможност трябва да се разглежда не просто като заплаха. Новите санкции от 2019 г., целящи да лишат правителството на Мадуро от приходи от петрол, са най-значимите санкции досега и имат драматично въздействие. През 2019 г. бившият докладчик на ООН Алфред де Заяс казва, че санкциите на САЩ срещу Венецуела са незаконни, защото представляват икономическа война и могат да се равняват на престъпления срещу човечеството според международното право. Американските власти обаче смятат, че Венецуела няма да може да се възстанови от сегашната правителствена политика, дори ако санкциите бъдат премахнати, тъй като и най-големите запаси от петрол не гарантират рязко увеличение на националното богатство. Санкциите несъмнено ограничават финансирането на режима на Мадуро, ограничавайки способността на правителството да внася храни и лекарства в условията на икономически спад. Отмяната на санкциите срещу Мадуро и предоставянето на достъп на режима до приходи обаче няма да разреши хуманитарната криза поради три основни причини. Въпреки че държавните приходи са били използвани в миналото за финансиране на социални програми, режимът на Мадуро е пренебрегнал възможността да осигури храна и лекарства на венецуелския народ. Вместо това режимът печели директно от тези приходи, като финансира незаконни проекти и купува лоялността на военни служители. Санкциите са предназначени да спрат тези приходи, отслабвайки властта на Мадуро и по този начин ускорявайки възстановяването на демокрацията във Венецуела. Според конституцията на Венецуела Мадуро не е легитимен президент на страната от 10 януари 2019 г. Повече от 50 държави осъждат неговия режим и признават Хуан Гуайдо за временен президент до провеждането на свободни и честни избори. Даването на финансови възможности на Мадуро само подкопава призивите за свободни и честни избори. Вместо това законното правителство на Венецуела трябва да получи власт над ресурсите и институциите на страната. Алтернативните подходи към хуманитарната криза биха могли по-ефективно да облекчат страданията на венецуелците, без да дават на Мадуро държавни активи и ресурси. Секторните санкции могат да навредят на уязвимите граждани, които вече страдат от хиперинфлацията и от съкращаването на работни места. Следователно всяка средносрочна и дългосрочна стратегия за санкции трябва да бъде съчетана с план за подпомагане на населението на Венецуела, 90% от което не може да си позволи продукти от първа необходимост. Чрез ограничаване на финансите за режима на Мадуро и замяната му с поредица от програми, предназначени да осигурят храна и помощ на венецуелския народ, и двете цели могат да бъдат постигнати. Една от възможностите - инициативата петрол срещу храни - може да се възползва от богатите природни ресурси на Венецуела - тя има най-големите петролни запаси в света. Докато предишните програми петрол срещу храни имат не толкова добри резултати, внимателният международен надзор би ограничил риска от корупция. По-трудно се приема фактът, че Мадуро все още контролира територията на страната и нейните огромни запаси от петрол. Мадуро спира чуждестранната помощ от чужбина, включително от Съединените щати, Канада и Европейския съюз, наричайки техния принос нарушение на суверенитета. Под негово разпореждане границите на Венецуела с бившите съюзници Бразилия и Колумбия са затворени, което довежда до почти пълно спиране на доставката на критична хуманитарна помощ. Отбелязвайки очевидния интерес на Мадуро към подобряване на условията за венецуелците, заинтересованите правителства трябва да възприемат нетрадиционен подход към разпределението на помощта. Основните цели на всяка централна стратегия са ясни: намаляване на глада и недохранването, увеличаване на достъпа до медицински услуги и здравеопазване и развитие на независимите общности. Прилагането на тази промяна (без да се даде възможност на правителството на Мадуро да се изплъзне) може да изисква използването на технологии като блокчейн и криптовалута. Въпреки че достъпът до интернет е ограничен поради чести прекъсвания на електрозахранването и общи икономически затруднения, микрофинансирането може да се разпределя чрез криптовалута на централни места като църкви или читалища и да се разпространява от местни представители. Подобна система би намалила риска от корупция и би гарантирала, че селските и местните жители получават помощта, от която имат остра нужда. Въпреки че нестабилността на криптовалутите е повод за безпокойство при използването им като средство за размяна, стабилни валути като MakerDAO - децентрализирана валута, обвързана с щатския долар, предоставят безпрецедентна възможност за ефективно насочване на средства, като същевременно намаляват икономическата мощ на Мадуро. В крайна сметка се очаква венецуелският боливар да достигне ниво на инфлация от 10 милиона процента тази година. Обобщавайки казаното, можем да отбележим следното:  режимите на санкции, теоретично предназначени да разрешават различията между страните без използване на военна сила и без нарушаване на общопризнатите права на живот и свобода, в действителност се превръщат в метод за силен натиск върху държава, която разполага с необходимите ресурси, от страната, която налага тези санкции;  държави като Иран, Куба и Венецуела, дори преди въвеждането на ограниченията, нямат активно развиваща се икономика, в резултат на което санкционните режими оказват негативно влияние върху техните показатели (БВП, публичен дълг и др.)  голяма роля в държавния бюджет на тези страни се пада на търговията със суровини, в резултат на което налагането на санкции има рязко въздействие върху състоянието на икономиката като цяло и влошаването на живота на населението в частност  Иран, Куба и Венецуела не последват примера на САЩ и започват да укрепват външните си връзки с други държави, да развиват селското стопанство, да въвеждат нова валута и т.н. Санкционните режими срещу тези страни са само средство за постигане на целите на суперсилата – в случая САЩ. Въпреки силния натиск, правителствата на тези страни действат в интерес на страната си и продължават да развиват икономиката и да изпълняват социални програми за държавна подкрепа за гражданите. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Световният опит в разработването на режими на санкции. Характеристики на въвеждането на режими на санкции в Иран

В наши дни несигурността на глобалната икономическа система нараства поради постепенното преструктуриране на политическата и икономическата структура на света, поради което въвеждането и прилагането на режими на санкции привлича все повече внимание. Теоретично санкциите трябва да помогнат за разрешаване на конфликти без започване на война и като цяло да изключват жертвите, тъй като действат въз основа на международното право. Дали наистина е така и как точно режимите на санкции засягат развиващите се страни? Характеристики на въвеждането на режими на санкции в Иран Иранската икономика по отношение на БВП е една от най-големите в Западна Азия и се нарежда на второ място след Венецуела по отношение на производството на гориво сред членовете на ОПЕК. И повече от половин век тази страна е под влиянието на различни санкции и режими. Първата проява на ограничения срещу Иран е бойкотът на иранските петролни продукти през втората половина на ХХ век. Икономически санкции срещу Иран са въведени от различни страни във връзка с развитието на ракетни и ядрени програми в Иран. Обединеното кралство налага санкции върху ирански петролни продукти в отговор на национализацията на британската правителствена Англо-иранска петролна компания с подкрепата на правителството на САЩ. Великобритания и САЩ решават да свалят от власт инициатора на национализацията - иранския премиер Мохамед Мосадек, която сериозно се отразява на иранската икономика. През 1979 г., по време на Ислямската революция, радикални студенти, след като научават, че кралят на Иран шах Мохамед се укрива в Съединените щати, превземат американското посолство в Техеран. В отговор САЩ блокират притежанията на иранските производители и валутните резерви, забраняват на ирански граждани да влизат в САЩ и ограничават възможността на американските производители и предприемачи да извършват каквато и да е икономическа дейност в Иран. Освен това правителството на САЩ налага санкции на други страни, които не подкрепят условията на американските търговски ограничения за Иран. През 1980 г., по време на войната между Иран и Ирак, Щатите засилват режима на санкции чрез финансови санкции (забрана за предоставяне на заеми за закупуване на оръжия). А след 1987 г., след военен сблъсък между американски и ирански кораби, търговията между двете страни напълно се прекратява. През 1995 г. забраната за търговия с невоенни стоки е частично премахната, но само през трети страни. А година по-късно се появяват нови ограничения в стоковия сектор, които забраняват инвестирането на повече от 20 милиона щатски долара в производството на петрол в Иран. Мохамед Хатами е президент на Реформистката партия на Иран от 1997 до 2004 г., чието правителство не прави значителни промени в режима на санкции. Въпреки това има известно развитие по отношение на търговията с лекарства, медицинско оборудване, хайвер и килими. И през 2004 г., след възстановяване на сътрудничеството между американски и ирански учени, програмата за обогатяване на уран е възобновена. В отговор правителството на САЩ налага нови санкции на ирански банки, компании и лица, свързани с ядрената и отбранителната индустрия на Иран. Съвместната ядрена програма между Иран и САЩ стартира през 1969 г. Тази програма е част от програмата „Атом за мир“, обявена от президента на САЩ Д. Айзенхаузер. По-късно Германия и Франция също участват в развитието на иранската ядрена енергетика. Иран е една от водещите страни в производството на нефт и газ. В първичното потребление на енергийни ресурси петролът и нефтопродуктите представляват около 37%, а по-голямата част от потреблението на енергия се осигурява от газ. Въпреки факта, че през 2011 г. Иран стартира първата атомна електроцентрала в Близкия изток - в Бушер, през 2014 г. ядрената енергия осигурява по-малко от 1% от потреблението на първична енергия в страната. През 2012 г., след въвеждането на ограничения върху износа на петрол за ЕС, реалният БВП на Иран веднага пада с повече от 10%, инфлацията се повишава, износът спада рязко, а иранската валута се обезценява два пъти спрямо долара само през 2013 г. Показателите за БВП на страната достигат максималните отрицателни нива именно след въвеждането на санкциите на САЩ срещу Иран. От 2012 г. страните от ЕС също налагат ембарго върху иранските петролни продукти и транспортните застраховки. Други развити страни също прибягват до тази мярка, което засяга значително не само износа на страната, но и обемите на производството. До 2012 г. повече от 30% от приходите на иранската икономика са средства от полезни изкопаеми, от които 80% идват от продажба на петролни продукти. По-рано това е осигурявало половината от бюджета на страната, а санкционният режим засяга около 20% от БВП. Както е известно, от финансова гледна точка замразяването на кладенци или намаляването на количеството добиван нефт е много скъпо и технологично сложно начинание, което не може да не се отрази сериозно на икономиката. Успешното изпълнение на Съвместния всеобхватен план за действие, подписан между Иран и групата страни 5+1 (САЩ, Обединеното кралство, Франция, Русия, Китай и Германия) през юли 2015 г. и влязъл в сила през януари 2016 г., прави възможно отмяната на всички ограничения, свързани със санкциите по ядрената програма, включително петролното ембарго. Веднага след премахването на ограниченията за добива на петрол в края на 2016 г. износът се е увеличил повече от два пъти (9,9 милиона тона). Последвалото активно развитие на икономиката спрямо предходния период е свързано главно с увеличаване на обема на производство и продажба на суровини, включително в газовата промишленост. Русия, въпреки противоречията, след войната с Ирак е единствената страна, готова да сътрудничи с Иран и се съгласява да помогне за изграждането на атомна електроцентрала, което е възможно едва през 2011 г. През септември 2016 г. "Росатом" започва строителството на втория етап на АЕЦ "Бушер". Иран планира да намали зависимостта си от петрол и газ с развитието на електрическата и ядрената енергия. Година след ядрената сделка президентът на САЩ решава в началото на 2017 г. да наложи нов пакет от санкции срещу Иран, включващ 17 компании, участващи в разработването на нови технологии за производство на балистични ракети. И година по-късно, след оттеглянето от ядреното споразумение, режимът на санкции е възстановен изцяло: срещу финансовия, петролния, автомобилния сектор, търговията с благородни метали. С въвеждането на втория блок от санкции с цел въздействие върху петролния сектор и Централната банка на Иран зачестяват възраженията на ЕС и няколко месеца по-късно европейските страни се застъпват за въвеждането на режим на санкции. Техеран официално уведомява световната общност, че ще използва изследванията изключително за мирни граждански цели и че спазването на условията на ядрената програма ще се спазва само ако щетите от санкциите на САЩ бъдат компенсирани. В началото на 2018 г. производството на суров петрол в Иран достига според данни на ОПЕК 3,8 милиона барела на ден. По-голямата част от петрола е купен от осемте държави или територии, на които САЩ предоставя шестмесечни стимули след влизането в сила на санкциите срещу енергийния сектор на Иран: Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Тайван, Турция, Гърция и Италия. Условието за отмяната е вносителите да намалят покупките си на ирански петрол и до април 2019 г. износът на ирански петрол пада средно до 1 милион барела на ден. Това намалява държавните приходи с милиарди долари. И още през юни 2019 г. Тръмп решава да премахне изключенията и заявява, че „възнамерява да намали износа на ирански петрол до нула“. До октомври 2019 г. производството на суров петрол в Иран е спаднало според ОПЕК до средно 1 милиона барела на ден. Тази цифра обаче може да не отразява действителните доставки поради доклади за действия от страна на Иран и неговите клиенти за прикриване на покупки или избягване на проследяването на танкери. Иранските танкери са обвинени в нарушаване на международните разпоредби, като са изключили транспондерите си за автоматична идентификация. Също така се казва, че Иран често извършва транспорт от кораб до кораб за нефт и петролни продукти. Спадът в продажбите на петрол довежда до значителен спад в валутните приходи на Иран. МВФ изчислява, че валутните резерви на Иран са намалели до 86 милиарда долара - 20% под нивото им през 2013 г. Високопоставеният американски служител Брайън Хук казва през декември 2019 г., че според него Иран има достъп само до 10% от тези резерви поради ограниченията във финансовия си сектор и че в резултат на това ще му е трудно да поддържа валутата си и да предотврати инфлацията. Самото иранско правителство прогнозира, че приходите от износ на петрол ще намалеят със 70% през следващата фискална година. Оценката на ефективността на въздействието на санкциите не може да бъде еднозначна, поради което си струва да се отбележи, че последиците от прилагането на санкциите зависят от специфичните външни и вътрешни условия на страната: размера на икономиката, видовете стоки и услугите, които страната внася и изнася, глобалната среда, структурата на икономиката на страната, нейните географски характеристики и др. Постоянно възстановяващата се икономика на Иран също е важна при оценката на ефективността. Освен това е трудно да се разбере къде негативните последици са свързани с многокомпонентни санкции и къде с непоследователни и понякога неефективни правителствени мерки, довели до продължителна рецесия. Информацията за анализ от източници като МВФ и Световната банка се различава от данните на правителството на изследваната страна, което създава собствени трудности при оценката. Разбира се, иранската икономика е силно засегната от инфлацията, високата безработица и несистемните реформи. В някои моменти силният санкционен натиск помага на правителството да вземе по-рационални решения, а финансовите санкции и ограниченията върху заемите от международни организации са причина за установяване на дисциплина в бюджетната система на страната, особено в разходната ѝ част. Режимът на санкции срещу Иран в някои отношения е подобен на санкциите срещу Русия. Но въпреки редица прилики в режимите на Русия и Иран, разликите са не по-малко значими. Санкциите срещу Иран са въведени непрекъснато и поетапно, което дава възможност за постепенно адаптиране към нови мерки и ограничения. Но икономика със силна зависимост от стоковия сектор преживява трудно санкционните режими. Възстановяване се постига дори след десетилетия. Държавите, от друга страна, използваха Иран като поле за обучение и проучват различните последици от налагането на санкции, което им помага да подобрят още повече тази политика, да я направят гъвкава и неоспорима за световната общност. Този опит е взет предвид при налагането на санкции срещу Русия. Първо, мерките за интензивни санкции са предприети за кратко време, второ, те веднага са приложени като многостранни по природа, трето, те са секторни и тясно фокусирани, парализирайки работата на банковия сектор, както и на нефтената и газовата индустрия. Този метод не оставя на Русия нито време, нито „място“ за модернизация на икономиката и планирани контрамерки. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Санкциите като инструмент за натиск

В наши дни интересът към икономическите санкции като средство за натиск нараства, тъй като други ключови инструменти за влияние имат определени ограничения. Налагането на санкции се превръща в основен инструмент на външната политика за защита на националните политически интереси. Най-голям ефект при глобализацията на икономическите отношения имат многостранните санкции под егидата на ООН или Съвета на Европа. От края на ХХ век ООН увеличава честотата на санкциите - главно на целевите санкции. Русия също действа като активен субект на икономически санкции: през 2006 г. влиза в сила Закон № 281-FZ „За специалните икономически мерки“. В него се пояснява, че е необходима незабавна реакция в отговор на заплаха за националната сигурност на Русия и не трябва да се нарушават разпоредбите на Съвета за сигурност на ООН. Неправителствените организации са активни институции в областта на икономическите санкции. Например USA-Engage, организацията на представителите на големия бизнес в САЩ за защита срещу икономически санкции, активно подкрепя законодателството. Тя инициира приемането на закон за санкциите, който задължава да се оценяват икономическите последици и ефективността на санкциите, и затяга изискванията за продължителността и евентуалното преразглеждане на текущия мониторинг на санкциите. Благодарение на критиките на подобни организации е създадена институцията на комисиите по санкции към Съвета за сигурност на ООН. И до ден-днешен съществува организация на Европейския съвет за външни отношения, която предлага налагане на санкции на израелските банки, за да принуди Израел да признае палестинската автономия. Според най-разпространените дефиниции икономическите санкции означават умишленото, инициирано от правителството или международните междуправителствени организации, прекратяване на съществуващи външноикономически отношения, което би се случило, ако нямаше санкции. Целите на тези действия могат да бъдат промяна на политическия режим, спиране или прекратяване на военните действия в страната, по отношение на която е въведен режимът на санкции. За да се оправдае налагането на санкции, се дават положителни цели, например борбата с тероризма, наркотиците или предотвратяването на "хуманитарна катастрофа", борбата срещу тоталитарните режими. Според инструментите санкциите се делят на икономически и неикономически. Пример за това как последното може да повлияе на икономиката е забраната за движение на лица в рамките на неикономическите санкции – тази забрана може да доведе до намаляване на икономическата активност на отдени субекти в чужбина, до разваляне на преговори или договори, увреждане на дейността на фирми, чиито представители са тези лица и др. Неикономическите санкции включват такива инструменти като забрана и ограничаване на сътрудничеството в обществени организации, отмяна на правителствени посещения и парламентарни обмени, забрана за издаване на визи и съответно за влизане в страната, включително транзитно преминаване през страната, отказ от военно сътрудничество, отказ от участие в международни икономически и политически срещи на върха на територията на целевата държава или прекъсване на такива, отказ от участие в културни и спортни събития, забрана за излъчване на телевизионни канали и др. Според степента на покритие санкциите се делят на широки, умерени и ограничени. Широките или всеобхватните санкции имат най-голямо отрицателно хуманитарно въздействие и се използват все по-рядко. Умерените, както и ограничените санкции са насочени към определени отрасли на икономическата дейност. В тази група могат да се включат и целенасочени (прецизни, „интелигентни“) санкции, насочени към отделни физически и юридически лица, като инструментите на целенасочените санкции могат да бъдат както икономически, така и неикономически мерки. Според броя на участниците те се делят на едностранни и многостранни. В тази връзка интерес представляват т. нар. екстериториални (вторични) санкции, които предполагат, че не само физически и юридически лица от дадена държава, но и такива от трети страни могат да бъдат наказвани за нарушаване на едностранни санкции, което, разбира се, предизвиква негативна реакция от международната общност и се счита за нарушение на международното право. Поради факта, че пазарите на различни индустрии търгуват в долари, за Щатите е по-лесно да влияят на държавите чрез валутата. Също така срещу страните от Европа и Япония са наложени финансови ограничения на редица банки поради неспазване на условията на режима на санкции срещу трети страни. Финансовите санкции, от друга страна, водят до недостиг на финансови активи чрез спиране на кредитиране, финансова помощ и чуждестранни инвестиции. Инструментите за това са разнообразни: забрани за бизнес с банки, за финансиране в американски или европейски банки, запор върху имущество и залози на банки, закриване на кореспондентски сметки, забрана за закупуване на вече издадени акции, облигации и депозитни разписки, на използването на електронни системи за плащане и системи за предаване на данни. Дори университетите стават обект на едностранни целенасочени санкции: те са лишени от стипендии за научни изследвания, обменът на студенти е спрян и се въвежда забрана за приемане на студенти със стипендии от нежелателни правителства. През последното десетилетие активното използване на целенасочени санкции довежда до възмущение относно нарушаването на правата на личността при тяхното използване, което доведе до създаването на нови институции към Съвета за сигурност на ООН: звено за контакт за получаване на искания за заличаване от списъка и Служба на омбудсмана. Подгрупа от скрити санкции може също да включва редица инструменти, които са предназначени да демонстрират недоволство от определени политики и да причинят щети на репутацията, но често причиняват и финансови щети. В заключение можем да направим следните изводи:  необходимо е участието на неправителствени организации в решаването на проблемите на санкциите;  целенасочените санкции се използват по-често от всеобхватните, тъй като не причиняват толкова много щети на гражданите, въпреки че са фокусирани върху ключови сектори на икономиката;  инструментите на финансовите санкции работят по-ефективно от търговските поради тяхното дългосрочно въздействие, което води до намаляване на отрицателното хуманитарно въздействие;  необходимо е да се вземат предвид не само преките загуби от налагането на икономически санкции, но и транзакционните разходи за вземане на политически решения. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

PowerTeamPowerTeam

Защо да предпочетете бърз кредит пред потребителски?

Когато се нуждаят от пари, много хора първо се сещат за потребителски заем от банка. Това ги притеснява, защото кандидатстването е свързано в много документи и условия, на които трябва да отговаряте. За щастие, вече има и по-лесен и бърз вариант да получите пари назаем и това става чрез сигурна фирма за бързи кредити. С тях няма да ви се налага да прекарате дълго време в някой офис, докато попълвате много документи за кандидатстване и преминавате през редица проверки, както при потребителските заеми. Продуктите на небанковите институции са най-доброто решение, когато спешно имате нужда от пари. Условията и продуктите им са гъвкави и отговарят на личните нужди и възможности за месечни вноски, като големина и период за внасяне. Кога да изберете бърз кредит Най-често хората го предпочитат, когато се налага да заплатят някаква такса или да направят покупка, която не са предвидили, а е необходима. Битовите сметки и медицински разходи също са причина за теглене. Бързите кредити имат много повече предимства от потребителските Продуктите за такъв тип кредитиране стават все повече, като по този начин удовлетворяват всички нужди на кредитополучателите. Разликите между двата вида финансиране са: 1. Потребителските имат много по-строги изисквания за кандидатстване, тъй като банките изискват да бъдат попълнени голям набор от документи – трудов договор, данъчни задължения и други, докато повечето от бързите кредити са без доказване на доход, дори и да сте с лошо ЦКР. Небанковите институции изискват само един документ, който трябва да се попълни с данните от личната ви карта, чрез която искате пари назаем. Това отнема не повече от 10 минути и не се налага да търсите поръчител. Можете да посетите офис на Cash credit или да разгледате онлайн. 2. Одобрението при потребителските заеми отнема много повече време При кредитните компании това може да стане за няколко часа, дори минути. Попълването на толкова много документация за банков заем не ви дава сигурността, че ще получите парите навреме. При бързия кредит средствата може да са при вас веднага след одобрението. Сумата можете да получите по банкова сметка или в брой на каса. 3. Изплащането на заема от кредитна фирма може да бъде избрано от вас. Тук вие сами ще определяте месечните вноски, посредством калкулатора. Начинът на връщане зависи изцяло от вас, както и големината на сумата. Гратисен период на погасяване – само при заем от небанкова институция. За разлика от потребителските, бързите кредити имат период от около месец, за който няма да дължите лихва или неустойки за предсрочно погасяване. При разликите между двата продукта се вижда колко повече предимства има заемът от кредитна компания.

 

Блог » Финаси и кредити

parocreatorparocreator

Кога е по -изгодно да погасявате кредита предсрочно?

Обикновено е изгодно да погасявате заем предсрочно през първата половина на срока на кредита. Платежната система обикновено е анюитет. Първоначално плащате главно лихви на банката. След това размерът на лихвите по плащането ви намалява, а основният дълг, напротив, се увеличава. Следователно предсрочното погасяване в началото на срока на кредита ще доведе до преизчисляване на лихвите и намаляване на надплащанията по тях. Моля, обърнете внимание, че законът позволява предсрочно погасяване на заема без допълнителни такси. Ако обаче в договора за заем е посочено, че клиентът трябва да уведоми банката за предсрочно погасяване, например 10 дни предварително, а клиентът трябва да извърши плащане днес, тогава банката може да вземе комисионна за услугата. Препоръчва се предсрочно погасяване в деня на следващото плащане на заема. Ако депозирате по -късно, например след пет дни, тогава начислената лихва за тези пет дни първо ще бъде отписана от внесената сума и само останалата сума ще отиде за предсрочно погасяване. Рисковано е да изплатите заема предсрочно, ако ще изразходвате всички налични средства за него. Така че ще останете без застрахователна сума в случай на непредвидени обстоятелства. Те могат да бъдат свързани със здравословни проблеми, внезапна загуба на работа, разходи за ремонт на превозни средства или оборудване, което е източник на доходи. В този случай рискувате да кандидатствате за нов кредитен продукт, чиито условия може да са по -неблагоприятни, отколкото за текущия заем. Преди да вземете решение за предсрочно погасяване на заем, не забравяйте, че в идеалния случай винаги трябва да имате свободен резервен доход в размер на 3-6 от средния месечен доход. Ако нямате достатъчно пари и за предсрочното погасяване на заема, можете да разгледате възможността за частично предсрочно погасяване на заема. Вие депозирате сумата, която надвишава плащането по споразумението, и молите банката да преизчисли. По този начин вие намалявате или срока на заема, или размера на плащането и по този начин намалявате тежестта на заема върху бюджета си. Източник: pss.bg

 

Блог » Финаси и кредити

parocreatorparocreator

Какво трябва да знаете, преди да вземете заем?

Първото и вероятно основното нещо, за което трябва да помислите, когато ще вземете потребителски заем, е дали наистина имате нужда от него, дали не можете без него. Икономическата същност на заема е прехвърлянето на бъдещото потребление към днес. А лихвата по заема е плащането за тази операция. Тоест всъщност трябва да помислите - какво сте готови да жертвате в бъдеще, за да задоволите настоящите си нужди. Второто е дали ще ви дадат заем. Има смисъл да проверите кредитната си история, да попитате за вашия кредитен рейтинг. Например в банково заявление или в банката, която е издала вашата карта за заплати. Неприятно е, ако ви отказват банков заем и трябва да кандидатствате в организация за микрофинансиране - това всъщност е отчаян акт. В тази ситуация е по -добре да помислите отново - може би можете да бъдете търпеливи и да се справите без пари назаем. Трето, какъв заем ще вземете. Ако имате нужда от пари за кратко време, най -добре е кредитна карта. Ако спазвате гратисния период (обикновено 50 дни, но понякога и повече), можете да използвате парите на банката безплатно. Ако за няколко месеца или години - класически потребителски заем. Четвърто, дали можете да го изплащате, без да се отказвате от най -важното. Дали плащанията по кредита „се вписват“ във вашия бюджет. Има смисъл да прецените собствената си дългова тежест (съотношението на плащанията по всички заеми към приходите). Показател от 50% се счита за висок, но дори при 30% за мнозинството става трудно да обслужва заеми. И накрая, последното - струва си да се обмисли план в случай, че „нещо се обърка“, ако не е възможно обслужването на заема. С какви житейски планове ще трябва да се разделите, какъв имот може да се продаде, какви дългове да преструктурирате. Надяваме се всички тези съвети да ви бъдат полезни, преди да решите да вземете заем! Източник: vsichki-krediti.com

 

Блог » Финаси и кредити

parocreatorparocreator

Кой е най-изгодния за нас заем?

Заемите понякога са единственият начин да придобиете желаните и най -важни необходими за вас неща. Самият кредит е един обикновен финансов инструмент. Но в неумели ръце той може да изкопае голяма финансова дупка в бюджета. Нека да разгледаме различните видове заеми, за да разберем кой е подходящ за вас, какви нюанси трябва да се вземат предвид преди кандидатстването за такъв. Четири основни вида заеми Най -често срещаният вид заем е заемът в брой. Банката ви дава пари за всякакви цели и без никакво обезпечение. Но има и други видове заеми. Обикновено се характеризират с различни други нюанси. Ипотека Един от най -целесъобразните заеми, тъй като помага за закупуване на собствено жилище. Текущите лихви (9-10% годишно) все още не са толкова ниски, колкото в останалите страни на Европа или Америка, но месечното плащане е възможно за много семейства. Преди да вземете назаем голяма сума пари, трябва да оцените финансовата си стабилност - дългосрочен заем. Колко стабилен е вашият доход? Колко от него ще похарчите за плащания? Ще успеете ли да изплатите ипотеката и в същото време да направите поне малка сума спестявания? Ето няколко добри въпроса за самоанализ. Кредитни карти Най -популярният финансов инструмент. Клиентите са привлечени от безлихвен период на кредитиране - от 50 до 100 дни (в зависимост от банката). Важен нюанс - за теглене на пари, те обикновено вземат комисионна от 2 - 3% от сумата. По правило тази операция не попада в гратисния период, тоест върху нея веднага започват да се натрупват лихви. Освен това гратисният период не винаги започва от датата на първата покупка. Случва се да е обвързан с началото на календарния месец. Заем за кола Тук трябва да изчислите всичко добре. Колата означава разходи: бензин, ремонти, застраховки, поддръжка. Към това добавете и месечното плащане на заема. И перспективата да станете собственик на автомобил вече не е толкова изкушаваща. Заем до заплата Един вид микрокредити. Това е кратък заем (за седмица или месец) при много високи лихви. Средно 1 - 2% на ден (или 350 - 700% годишно). Както съветват експертите, те трябва да се приемат само в краен случай. И ако знаете със сигурност, че скоро ще имате пари, с които можете напълно да погасите дълга. Източник:Заемите понякога са единственият начин да придобиете желаните и най -важни необходими за вас неща. Самият кредит е един обикновен финансов инструмент. Но в неумели ръце той може да изкопае голяма финансова дупка в бюджета. Нека да разгледаме различните видове заеми, за да разберем кой е подходящ за вас, какви нюанси трябва да се вземат предвид преди кандидатстването за такъв. Четири основни вида заеми Най -често срещаният вид заем е заемът в брой. Банката ви дава пари за всякакви цели и без никакво обезпечение. Но има и други видове заеми. Обикновено се характеризират с различни други нюанси. Ипотека Един от най -целесъобразните заеми, тъй като помага за закупуване на собствено жилище. Текущите лихви (9-10% годишно) все още не са толкова ниски, колкото в останалите страни на Европа или Америка, но месечното плащане е възможно за много семейства. Преди да вземете назаем голяма сума пари, трябва да оцените финансовата си стабилност - дългосрочен заем. Колко стабилен е вашият доход? Колко от него ще похарчите за плащания? Ще успеете ли да изплатите ипотеката и в същото време да направите поне малка сума спестявания? Ето няколко добри въпроса за самоанализ. Кредитни карти Най -популярният финансов инструмент. Клиентите са привлечени от безлихвен период на кредитиране - от 50 до 100 дни (в зависимост от банката). Важен нюанс - за теглене на пари, те обикновено вземат комисионна от 2 - 3% от сумата. По правило тази операция не попада в гратисния период, тоест върху нея веднага започват да се натрупват лихви. Освен това гратисният период не винаги започва от датата на първата покупка. Случва се да е обвързан с началото на календарния месец. Заем за кола Тук трябва да изчислите всичко добре. Колата означава разходи: бензин, ремонти, застраховки, поддръжка. Към това добавете и месечното плащане на заема. И перспективата да станете собственик на автомобил вече не е толкова изкушаваща. Заем до заплата Един вид микрокредити. Това е кратък заем (за седмица или месец) при много високи лихви. Средно 1 - 2% на ден (или 350 - 700% годишно). Както съветват експертите, те трябва да се приемат само в краен случай. И ако знаете със сигурност, че скоро ще имате пари, с които можете напълно да погасите дълга. Източник: krediti24.com

 

Блог » Финаси и кредити

parocreatorparocreator

Кой е най -добрият начин за теглене на заем?

От началото на пандемията на коронавирус процентът на одобрение на молбите за кредити от повечето банки е намалял наполовина. Банките се опитват да намалят рисковете и да предоставят заеми на най -надеждните кредитополучатели. Нека видим кой е най-добрият начин за теглене на заем. Когато банките дават заеми при по -добри условия? Колебанията в търсенето на кредитни продукти, като правило, са причинени от промени в лихвените проценти, сезонност на търсенето (например по време на празници) и влиянието на външни фактори. Сега темпът на кредитиране на дребно зависи, наред с други неща, от развитието на епидемиологичната ситуация. Банката взема решение за коригиране на лихвените проценти въз основа на цялостна оценка на пазарните условия. По правило преференциалните условия за кредитни продукти са достъпни за клиенти с добра кредитна история, както и за тези, които вече използват услугите на банката. Това са клиенти, които получават заплатите си по банкова сметка (включително самите ги превеждат), потребители на дебитни карти и спестовни сметки, премиум клиенти, както и клиенти на банки партньори. Понякога има съвместни действия, например с разработчици, производители на автомобили, търговски вериги, в рамките на които е възможно да се получат специални условия за заем. Сравнете условията При формирането на лихвения процент банката взема предвид много нюанси. По -специално моделът на риска (той може да варира значително в зависимост от банката) и стратегията за развитие. Например, някои от финансовите институции може да искат да увеличат пазарния си дял и следователно ще изхвърлят и дават заеми на всички при ниски лихвени проценти. Следователно едно и също лице в различни банки може да предложи напълно различни условия. За да намерите най-добрите, си струва да сравните няколко банки и техните условия. Вземете заем за по -дълъг период За банката е изгодно да вземете заем за дългосрочно време и да се изплаща редовно без забавяне. Защото колкото по -дълъг е срокът, толкова повече лихва и печалба ще има банката от вас. Обикновено лихвите по заеми до една година са по -високи, отколкото по останалите. Кандидатствайте за заем в края на тримесечието Кредитните отдели на банките обикновено имат план за броя и обема на отпуснатите заеми. Ако този план не бъде изпълнен, в края на месеца или тримесечието банките могат да подобрят условията си. Например да издавате повече заеми без застраховка или на намалена лихва. Но добрият кредитополучател може да получи по -добра оферта. Този метод не работи във всички банки, но при успешно съвпадение на обстоятелствата може да ви бъде от полза. Източник: kredit-consult.com

 

Блог » Финаси и кредити

parocreatorparocreator

Кога трябва да вземем кредит?

Смятаме, че е препоръчително да вземете кредит в два случая. Първо, ако животът и здравето (вашите или вашите близки) зависят от това. Например спешно се наложи скъпо лечение. Второ, за всяка глобална покупка, като апартамент. Но само ако покупката не е спонтанна, а отдавна планирана. В други случаи можете или да изчакате и да спестите, или да модерирате „желанията си“. Потребителският кредит, добър или лош, отдавна се е превърнал в неразделна част от живота на милиони хора. За съжаление досега много кредитополучатели не са наясно с правата и задълженията, които възникват при сключването на договор за кредит. Но кредитът не се отнася само до права и задължения. Важно е да подходите внимателно към избора на заем, да можете да го сравнявате с други продукти, да намерите плюсовете и минусите. Кредитополучателят трябва да може правилно да прецени финансовата си тежест, да не поема повече задължения, отколкото е в състояние да изпълни. И ако все пак неизбежно ще трябва да вземете заем, подходете разумно към това и следвайте редица правила. • Решете каква част от дохода си можете да дадете на банката. Желателно е той да не надвишава 30-40% от месечния доход след всички необходими плащания. Ако имате зависими деца и други роднини, не забравяйте да включите разходите за тях. След като изчислите приемливо за вас плащане, определете времето за което може да внесете вноските по кредита. • Когато избирате кредит, разберете какви условия предлага една банка. Обикновено за "лоялни" клиенти кредитните институции предлагат по-изгодни лихви. Ако тази опция не е подходяща, обърнете внимание на предложенията на други банки. • Фокусирайте се върху средния лихвен процент за необезпечени кредити. Сега тя е в района на 20% годишно, но е напълно възможно да се намерят банки, които ще ви кредитират на 14-15%. • Опитайте се да избягвате банки, които предлагат по -ниски лихви, когато са изпълнени определени условия. Банката често взема голяма комисионна за тази услуга. Обикновено при такива програми първоначално се определя висок лихвен процент, а след това се намалява, когато заемът бъде погасен навреме. Ако позволите дори леко забавяне, курсът ще се върне към първоначалната си стойност. Източник: sofiacash.com

 

 


 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Основни-форми-и-класификация-на-кредита

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

финаси кредити кога санкции заем кой режими трябва кредит най при предсрочно теглене пред потребителски изгодно погасявате кредита начин изгодния какво знаете преди бърз добрият нас вземете натиск предпочетете срещу договор наем какви условия може прекрати спецификата прилагането венецуела защо световният опит разработването характеристики въвеждането иран санкциите като инструмент вземем