Блог за Строителство и ремонт

Блог със статии и интересни факти в категория Строителство и ремонт

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Видове сгради според техните конструктивни елементи

Каква особеност да притежава къщата, която искате да имате, зависи от много фактори и това определя и крайният избор, който трябва да направите. Консултантите на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят с някой основни специфични разновидности в строителството на жилищна сграда. Всяка сграда според своите архитектурни особености има и различни схеми на натоварване, което определя и нейните конструктивни елементи - www.md90.biz 1. Същност на конструктивните елементи Това са връзките между носещите конструктивната част на сградата. А тяхната зависимост и разположение се определя от формата, размера и разположението и. 1.1.Според носещите конструктивни елементи: - скелетно строителство /изградени от различни елементи, които поемат натоварването и го разпределят към основите. Характерно за високи сгради - безскелетно строителство /носещите елементи притежават голяма площ и изпълняват комбинирана функция/. Използва се при панелното строителство. - смесена система на строителство /включва скелетни и безкелетни елементи/ 2. Конструктивни схеми в строителството. Те определят разпределението в пространството на конструктивните елементи на сградата. 2.1 Видове конструктивни схеми: - напречна носеща схема /както показва и самото наименование напречната ос на сградата е успоредна на напречната носеща система - надлъжна носеща схема / разположението им е успоредно на надлъжната ос на сградата/. Няма свобода на архитектурни решения на надлъжни фасади, а само на преместване на или премахване на надлъжни стени - смесена /комбинират се напречна и надлъжна носеща система при строителството/ - клетъчна/носещите елементи са разположени в две посоки и образуват клетки, които могат да бъдат както отворени, така и затворени/ Повече информация, обекти за Варна и област на строителна фирма МД-90 може да видите на сайта и блога ни за Нас – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Строителство на къща - етапи до въвеждане в експлоатация

Подготовка на строителството и етапи при строеж на еднофамилна сграда Подготовката за строителство на сграда се започва едва след като се получи разрешение за строеж, което се издава от съответните инстанции и технически лица на инвеститора. В това разрешение за строеж се описват необходими условия, необходими за започването му, както и сроковете на неговата валидност за изпълнение. По време на строителството се упражнява контрол на строежа от инвеститора или от наето от него правоспособно за изпълнението на обекта лице, както и от районната техническа общинска служба за спазване и съгласуване на отделните етапи до завършване и въвеждане в експлоатация на сградата. След приемането на строежа поетапно се издават съответните книжа, като се определят сроковете за забележки при наличие на такива или допълнителни работи при необходимост с уточняване отново на срокове на изпълнение -https://www.md90.biz/uslugi/stroitelna-dokumentaciq/. А с издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация се узаконява строежа и ползването му по предназначение от неговият собственик по документи. Всички тези задачи обикновено се изпълняват от строителен мениджър /фирма-строител/: ръководи обекта от неговото създаване, включва всички функции от проектирането, съгласуването на проекти, технически документи, контрол на строителството, снабдяване с материали, технически контрол на обекта, отговорност при изпълнението на строително-монтажните работи за качество на вложените труд и материали, срокове, стойността на обекта и т.н. На практика в завършен вид се предава сградата, годна за експлоатация с необходимите строителни книжа за ползване и нейните гаранции за дългосрочна експлоатация според закона за устройството на територията на страната ни /ЗУТ/. Нашият екип на строителна фирма МД-90 е на Ваше разположение за строителство на еднофамилни къщи, ремонти, преустройства, смяна статут и т.н за Варна и област. Повече за нашите услуги в областта на строителството, може да намерите на сайта и блога ни адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Зеленото строителство - едно ново поколение къщи

Независимо от площта на къщата, дали това ще е голяма сграда или скромно жилище на един етаж, това няма значение за т.нар. комфорт. Той се свързва вече не с интериора или екстериора на сградата, а е по-скоро обединяващ елемент за цялостното качество на строежа. Измерва неговата стойност като здравословната среда в самостоятелна единица. Тук нашите консултанти на строителна фирма МД-90 ще Ви покажат някой от тези основни стойности , с които може да се определи комфорта и качеството на сградата: - високо качество измерено с коефициенти за норми на звуко и топлоизолация на сградата и обозначаването и като енергийно ефективно ниво, с което се намалява стреса и влиянието от външната среда. - комфорт, свързан с вентилацията на сградата и нейното функциониране, независимо от метериологичните атмосферни условия и създаване на постоянна температура и здравословна климатична среда. - модулен комфорт, който се изразява най-вече в създаването на условия за правилно и функционално разпределение на отделните пространства и тяхното мултиплициране и елементарна достъпност при експлоатация. - природните ресурси в създаването на осезаеми фактори като светлина, слънчеви лъчи и превръщането на тези фактори в един здравословен климат на дома Всички тези показатели като се обединят, създават условията, които са нужни за получаване на една „мечтана” високо-енергийна къща. Групирането на архитектура, технологии в проект, удовлетворява всеки, който иска да живее в синхрон във здравословна и щадяща природата „зелена” среда. Повече за наши осъществени проекти, строителни услуги и ремонти, може да намерите на сайта и блога ни за Вас на адрес – www.md90,biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Площадково ВиК за Варна и област - МД-90 за Вас

Площадково ВиК строителство с МД-90, Варна - www.md90.biz Вик 1. Проектиране и изграждане на площадково ВиК – МД-90, Варна и област Площадково ВиК строителство с Нас – строителна фирма МД-90, Варна е сигурен и лесен начин за изграждане на подобни инфраструктурни проекти. Проектиране и изграждане на площадково ВиК система е съвкупност от множество хидравлични, хидрогеоложки елементи, които създават правилна водоснабдителна мрежа. За подобни съоръжения е небоходим висок професионализъм и техническо оборудване. Нашият екип на строителна фирма МД-90 Варна и област е специализирана в изграждането и въвеждането в експлоатация на различни ВиК системи. Всеки един наш изграден обект има индивидуално проектно решение и начин на изпълнение в зависимост от конкретните обстоятелствени фактори. Площадково ВиК може да бъде изградено и заустено в септична яма при липса на друга алтернатива. Развитието на технологиие в тази сфера Ни помага да изградим оптимално висока презизност на изградените наши съоръжения. Изграждането на площадково ВиК може да бъде свързано с линейни отводнителни системи, с водомерни шахти към пречиствателни съоръжения и т.н Всичко зависи от конкретните нужди на съответния терен и неговите специфични особености и предназначение на зграждане и ремонт на площадкови водопроводни и канализационни мрежи и свързаните с тях съоръжения. Важни фактори оказват влияние върху баланса на водите и тяхното управление. Затова подобни инженерни инфраструктурни проектни решения са вече част от строителството днес у Нас. Параметрите и стойностните на проектните норми и тяхното спазване са гаранция за правилно изграждане на площадково ВиК. Множеството и разнообразни по своята същност обекти в изграждането на различни инфраструкурни ВиК системи е благодарение на квалифицираните специалисти и екпини за извършване на подобни строително-монтажни дейности. 2. Срокове и гаранции на изпълнение на площадково ВиК с МД-90 Сроковете и гаранции на изпълнение на площадково ВиК с МД-90 могат да варират от индивидуалната сложност на проекта и начин на изпълнение. След направен оглед от Наше техническо лице на изпълнение (улични и площадкови ВиК мрежи) варират според сложността на проекта или начина на изпълнение. След Обикновено изпращаме наш специалист на оглед за да се запознае на място с проекта и особеностите му. След оглед и договоряне, работата може да започне до два – три дни. 3. Заключение В заключение може да кажем че специалистите от Нашата компания работи конструктивно и точно. В извънредни ситуации е наложително да може да се взимат взимат решения за възникнали ситуационни проблеми. Разполагаме с необходимото оборудване и механизация, предназначени за изпълнение на площадково ВиК строителство и съоръжения. Повече за Нас, както и за изграждане на площадково ВиК строителство, дренажни системи, отводнителни системи, пречиствателни станции, помпи и хидрофорни уредми, ревизионни шахти и др. на сайта и блога Ни за Варна и област на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

iliamitkoviliamitkov

Имотен съветник

ИМОТЕН СЪВЕТНИК: Вашият надежден партньор в света на недвижимите имоти В динамичната и често сложна сфера на недвижимите имоти наличието на доверен и знаещ партньор може да направи всичко различно. IMOTEN ADVISOR е ваш надежден съюзник, предлагайки широка гама от експертни правни, търговски и финансови онлайн консултации, специално пригодени за сектора на недвижимите имоти. Нашата авангардна онлайн платформа е посветена на това да ви предостави насоки от най-високо ниво, като гарантира, че вашите начинания за недвижими имоти са добре информирани и успешни. Имотен съветник. Защо да изберете IMOTEN ADVISOR Експертни правни консултации Навигирането в правния пейзаж на недвижимите имоти може да бъде обезсърчително. Нашият екип от опитни юристи е тук, за да опрости процеса за вас. Ние осигуряваме: Съвети относно правото на собственост: Разберете правата и задълженията си с експертни познания в законите за собствеността. Преглед на договора: Уверете се, че вашите договори са херметически затворени и благоприятни за вашите интереси. Разрешаване на спорове: Получете помощ за ефективно и ефективно разрешаване на конфликти. Изчерпателни търговски насоки Сделките с недвижими имоти изискват задълбочено разбиране на пазарната динамика и стратегическо планиране. ИМОТЕН СЪВЕТНИК предлага: Пазарен анализ: Бъдете напред с подробни пазарни доклади и анализ на тенденциите. Инвестиционни стратегии: Увеличете максимално възвръщаемостта си с персонализирани инвестиционни съвети. Подкрепа при преговори: Възползвайте се от нашия опит в осигуряването на най-добрите сделки. Финансова експертиза Инвестициите в недвижими имоти често включват значителни финансови ангажименти. Нашите финансови консултантски услуги включват: Планиране на бюджета: Разработете реалистичен бюджет, който е в съответствие с вашите цели. Опции за финансиране: Разгледайте различни методи за финансиране, за да намерите най-подходящия за вашите нужди. Управление на риска: Идентифицирайте и смекчете финансовите рискове, свързани с инвестициите в недвижими имоти. Нашите услуги в детайли 1. Правни услуги Юридическият екип на IMOTEN ADVISOR е оборудван да се справи с широк спектър от правни въпроси, свързани с недвижими имоти. Нашите услуги включват: Търсене на заглавия и надлежна проверка: Проверете правния статут на имотите преди покупка. Зониране и използване на земята: Осигурете спазване на местните закони за зониране и разпоредби за използване на земята. Договори за наем: Изготвяне и преглед на договори за наем на жилищни и търговски обекти. 2. Търговски консултации Нашите търговски услуги са предназначени да ви предоставят прозрения и подкрепа, необходими за просперитет на пазара на недвижими имоти. Ние предлагаме: Оценка на имота: Точна оценка на стойността на имота въз основа на пазарни данни и тенденции. Консултации за развитие: Насоки за проекти за развитие на недвижими имоти от началото до завършването. Управление на портфолио: Стратегии за ефективно управление и увеличаване на вашето портфолио от недвижими имоти. 3. Финансово планиране Ефективното финансово планиране е от решаващо значение за всяко начинание в областта на недвижимите имоти. Финансовите услуги на IMOTEN ADVISOR включват: Ипотечна консултация: Съвети за избор на правилните ипотечни продукти. Данъчно планиране: Стратегии за минимизиране на данъчни задължения, свързани със сделки с недвижими имоти. Проучвания за финансова осъществимост: Цялостен анализ за определяне на жизнеспособността на вашите проекти. Предимства от използването на IMOTEN ADVISOR Достъпност и удобство Нашата онлайн платформа улеснява достъпа до експертни съвети от комфорта на вашия дом или офис. Само с няколко щраквания можете да насрочите консултации, да получите достъп до ресурси и да получите персонализирани насоки. Експертен екип Нашият екип се състои от професионалисти с голям опит в областта на правото, търговията и финансите. Комбинираният им опит гарантира, че получавате добре закръглени и информирани съвети. Персонализирани решения Ние разбираме, че всяко начинание за недвижими имоти е уникално. IMOTEN ADVISOR предлага индивидуални решения, които са специално проектирани да отговорят на вашите индивидуални нужди и цели. Пълна поддръжка От първоначалната консултация до крайната транзакция, ние осигуряваме непрекъсната подкрепа по време на вашето пътуване с недвижими имоти. Нашата цел е да гарантираме, че сте добре подготвени да вземате информирани решения на всяка стъпка. Истории за успех на клиенти Успехът на нашите клиенти е наш основен приоритет. Ето няколко примера за това как IMOTEN ADVISOR направи разликата: Купувач на жилищни имоти: „IMOTEN ADVISOR ми помогна да се ориентирам в правните сложности при закупуването на първия ми дом. Техният екип беше информиран и отзивчив, правейки процеса плавен и без стрес.“ Търговски инвеститор: „Пазарният анализ и инвестиционните стратегии, предоставени от IMOTEN ADVISOR, изиграха важна роля в процеса ми на вземане на решения. Техните прозрения ми помогнаха да осигуря изгодна сделка.“ Имотен предприемач: „С консултациите за развитие на IMOTEN ADVISOR успях успешно да изведа моя проект от концепция до завършване. Техният опит беше безценен.“ Първи стъпки с IMOTEN ADVISOR Започването на вашето пътуване с IMOTEN ADVISOR е лесно. Следвайте тези стъпки, за да получите експертен съвет и подкрепа за вашите нужди от недвижими имоти: Посетете нашия уебсайт: Разгледайте нашата гама от услуги и научете повече за това, което предлагаме. Насрочете консултация: Резервирайте онлайн консултация с един от нашите експерти, когато ви е удобно. Получаване на персонализирани съвети: Получете персонализирани насоки и решения, съобразени с вашите специфични нужди. Заключение IMOTEN ADVISOR се ангажира да бъде Ваш доверен партньор в света на недвижимите имоти. С нашата широка гама от правни, търговски и финансови консултации, ние сме подготвени да ви подкрепим във всеки аспект от вашето пътуване с недвижими имоти. Независимо дали купувате, продавате, инвестирате или развивате имот, нашият експертен екип е тук, за да гарантира вашия успех.

 

Блог » Строителство и ремонт

internetreklamainternetreklama

Девалт - производдител на ръчни електро инструменти

ptc.bg Девалт е символ на качество и надеждност в света на електрическите инструменти и оборудване. С богатото си продуктово портфолио и ангажимент към иновациите, компанията продължава да бъде предпочитан избор за професионалисти и домашни майстори по целия свят. Независимо дали става въпрос за строителство, ремонт или дървообработка, инструментите на Девалт осигуряват необходимата мощност и издръжливост, за да се справят с всяко предизвикателство. Девалт е утвърден лидер в производството на професионални инструменти и оборудване, които се отличават с високо качество и иновативни решения. Компанията продължава да развива и подобрява своите продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да им предостави най-добрите възможни решения за работа. С инструментите на Девалт, всеки проект е изпълним и всяко предизвикателство е преодолимо.

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Ремонт, грешки и как да ги елеминираме?

Ремонт на дома е израз, за повечето хора, свързан с време, пари, главоболия и с резултат, който обикновено се различава от начина, по който е трябвало да изглежда като завършен резултат. Защо това е така и възможен ли е друг сценарии? Едно е да разглеждаш снимки за интериор и екстериор за дома, да заимстваш идеи и да мислиш, че резултата ще се получи от само себе си. Но на практика нещата не се получат точно така. Няма как човек, който не се занимава с подобна дейност да получи същият резултат като професонален екип, за които ремонтната дейност е част от тяхната ежедневна работа. Така че ако искате професионално свършена работа и резултат се обърнете към фирма, която може да Ви даде нужните резултати като от рекламен каталог. Ето няколко рецепти за „модерно” преобразяване на дома след цялостен ремонт, в който да може да се насладите на едно само ваше и уникално присъствие: - Съчетанието на интериорен минимализъм с творческо присъствие на отделните детайли придава на този апартамент един непреходен вид като присътвие - Освежаването на новото със старото и неговата трансформация като един нов поглед на функционалност, с допълнителни текстури, които обновяват и дават нова визия на дома в хармония с нейните собственици – една непреходност на времето в интериора, която се усеща. - Цветно преобразяване на дома, с много настроение, нестандартни решения и баланс на цветовете с много хармония като завършен вид на интериора: - Едно „пясъчно” присъствие на цветове с много светлина и комфорт за всекидневната след ремонта на дома: Повече за Нас – строителна фирма МД-90, нашите строителни услуги, ремонти, както и ново строителство, може да намерите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Еднофамилните къщи - предпочитаното строителство и защо

1. Строителство на еднофамилни къщи и вили във Варна Строителството на еднофамилна къща или вила създава много повече комфорт и пространство от един апартамент например. Все повече млади семейства предпочитат да имат малка къща с двор в квартал или във вилно селище близо до града. Чистият въздух, повечето пространство са все предимства за един по-здравословен климат на живот от градската среда - www.md90.biz Затова все повече хора инвестират в строителство на подобна еднофамилна къща край града. Да не забравяме че при подобно строителство все пак имаме и избора на архитектура, какви материали да изберем, как точно да бъде къщата позиционирана, квадратура, разположение на помещенията и т.н. Вие правите избор за всяко едно перо в строителството и може да контролирате инвестициите си по възможно най-практичният начин за Вас. писъка е достатъчно дълъг с предимствата, които има т подобен род еднофамилни строежи. Но все пак не забравяйте че фактическото изпълнение трябва да бъде от лицензирана фирма, която да може да Ви даде нужното качество, строителна документация и сертификати при реалното изграждане на вашата еднофамилна къща. От Вас зависи да направите своя избор по най-добрият начин. Повече за Нас, нашите строителни услуги на строителна фирма МД-90 на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Изграждане на нов покрив - видове, конструкция, керемиди

Изграждане на нов покрив Когато говорим за проектиране и изграждане на нов покрив, съображенията при неговото проектиране са свързани най-вече с неговата практичност, функционалност, но не и на последно място е и естетиката и дизайнерското присъствие. Покривът е система от покривна конструкция, керемиди, изолация и др взаимосвързани елементи. Покривната конструкция е т.нар. носеща част на покрива. . Неговата задача е да устоява на външни атмосферни условия. От какъв материал ще бъде тази конструкция също има важно значение- дали това ще е дърво, метал и т.н, но крайното решение има неговият собственик. 2. Видове покривна конструкция - www.md90.biz Покривната конструкция може да бъде изградена най-често от метал или дърво. Какви са плюсовете и минусите на всеки един вариант ще разгледаме тук 2.1. Изграждане на покрив с метална конструкция и неговите предимства с МД-90 за Вас отлична изолация от термопанелите – при изграждане на метална конструкция на покрив, завършването му става най-функционално с покриване от термопанели с каменна вата. отлична изолация от пожар заради каменната вата отворено пространство, без колони и допълелно укрепване дълъг експлоатациоен живот на желязото, което е защитено с прахово покритие няма нужда от поддръжка като подмяна на отделни елементи заради плесени или мухъл 2.2. Изграждане на покрив с дървена конструкция и неговите предимства с МД-90 Различните видове дървесина имат различна здравина. Тяхната якост на опън им позволява да поддържат теглото си по-добре от другите материали. Най- често използваната дървесина за ремонт на покриви или направа на нов са най вече: различни видове бор, дъб, смърч и др. . Дъбът е най-добрият избор, но той оскъпява съществено конструкцията и затова се използва по – рядко. Неговата здравина все пак е пословична. Друг любопитен факт, който трябва да знаете за дървесината за покрив е влажността на дървото., което трябва да е обработено и да няма повече от 10-15 процента влажност. Задължително е и неговото импрегниране от паразити като гризачи, гъбички, плесени. При монтаж на покрива с МД-90 е важно да знаете, че е определящо правилото да издържа собственото си тегло, теглото на покривното покритие, променливото натоварване от външните условия като вятър, сняг, дъжд. Ако искате слънчеви панели, които все по – често се монтират е важно да знаете че те представляват допълнителна тежест и трябва да бъдат изчислени размерите предварително за конкретната конструкция на покрива. 3. Какви керемиди да изберем при изграждане на нов покрив или при реновиране стар покрив? Керемидите при направа на нов покрив на къща могат да бъдат различни, но има все пак някой правила, с които трябва да се съобразим за да имаме един наистина многофункционален покрив. Наклона, който трябва да изградим при строителството на покрива е много определящ и влияе на избор на керемиди. При морски климат се избира строителство на покриви с по ниски наклони. Това е така поради по честите силни ветрове. Характерно за този регион е керемиди с вълнообразна форма. Те предовратяват подлизването на вода при дъжд или вятър. При планински климат, където е по висока надморската височина и снежната покривка е по – дебела, покривите стават по стръмни, а керемидите по плоски поради спецфичният климат, който пък не трябва да позволява по покрива да се задържа сняг. В заключение ще кажем, че при обилни валежи новият покрив трябва да е с по-голям наклон, за силни ветрове по малък наклон, за да е съпротивлението по-малко. 4. Как се определя крайната обща стойност за изграждане на нов покрив или цялостна подмяна на стар? Цената на подобно начинание при строителство и изграждане на нов покрив, според нашите есперти на строителна фирма МД-90 за Вас, се определя по няколко критерии, които включват: Вид на съответнните материали. Колкото е по-висока тяхната цена, толкова и това ще се отрази на крайната стойност за изграждането на покрива. Ако покрива има по-високо ниво на сложност като конфигурация, скосове, наклони и т.н това неминуемо също ще се отрази на крайната му цена.. Труд в зависимост от сложността на изпълнение по проект и избор на вид материали В заключение може да кажем че, стойността на изграждане на покрив, е сбор на материали , монтаж и сложност на изпълнение на кв.м за екипа на МД-90 за Вас. Повечеа Нас, нашите строителни услуги, ремонти на покрив или изграждане на нов покрив, преустройство таван, ателие или въобще за строителство, ще намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Дренажните системи - устойчивост и иновативност от ново поколение

Това е сравнително ново понятие за наличие на устойчивост на дренажна система и е свързано с използването на иновативни системи и много по-дългосрочна експлоатация. Работи се в посока изменение на климата, създаване на една „зелена” инфраструктура и среда. Устойчивите дренажни системи са предвидени за работа с висок интензитет на потребление и с висока оценка на сигурност. За осъществяването на тези устойчиви промени, работят инженери, еколози и специалисти във всички етапи: - проектиране на дренажната система - изпълнение на дренажа по проектни норми - въвеждане в експлоатация - поддръжка на съоръжението и неговата работа - осъществяване на текущ мониторинг и контрол - анализ на ефективността, съобразена с околната среда Проследяването и изпълнението на тези устойчиви дренажни системи води до една по-добра градска среда. Създава се по-висок стандарт на инфраструктурата, с обезопасяване при наличие на наводнения, отводнявания на   дъждовни води, химични замърсявания, пречиствателни модули   и т.н. Една нова устойчива концепция за изграждане на дренажни системи и  решаване на глобалните екологични проблеми в градски условия.  Ползите от нея са съществени както при отчитане на количествените, така и при изменение на качественните показатели и въздействия. Повече за изграждане на устойчиви дренажни системи и тяхната поддръжка, може да намерите на нашия сайт на строителна фирма МД-90  за Вас на адрес – www.md90.biz

 

 


 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Изграждане-на-нов-покрив-видове-конструкция-керемиди

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

строителство ремонт видове къщи поколение ново еднофамилните електро инструменти грешки как елеминираме предпочитаното производдител защо изграждане нов покрив конструкция керемиди дренажните системи устойчивост ръчни имотен девалт въвеждане сгради според техните конструктивни елементи къща етапи експлоатация съветник зеленото едно площадково вик варна област вас иновативност