Как се пише резюме

Блог, Блог със статии и интересни факти, Образование и обучение

03.05.2020 г.    03.05.2020 г.    51 VitanaVitana

Как се пише резюме

Блог » Образование и обучение

Как-се-пише-резюме

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.

С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.

В текста на резюмето пишешият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста. В резюмето се предпочитат изречения за причинно-следствена връзка, с които се предават обобщени твърдения. Използват се несвидетелски форми на сегашно време. Ако се резюмира научен текст, задължително се съхранява терминологията.

От авторитетния образователен сайт http://kursoviraboti.com съветват писането на резюме да протича в следната последователност:

1. Пишещият определя темата на текста. Обикновено заглавието на текста е ориентир за темата на текста. Целта е пишещият да се придържа към темата на текста при сбитото предаване на съдържанието.

2. Пишещият открива ключовите думи и изрази от изходния текст, за да ги използва в текста на резюмето.

3. Пишещият определя смисловите части на текста, чрез които се разгръщат микротемите. За ориентир служат абзаците: всяка нова микротема се представя в абзац.

4. Пишещият предава съдържанието на всяка смислова част обобщено, само с две-три изречения. Може да се използват цитати от резюмирания текст или думи на самия пишещ. Ако в текста за резюмиране има примери, се подбира само онзи, който е представителен за темата на текста, а останалите се съкращават. За връзка между изреченията, представящи микротемите, се използват думи и изрази като: в началото се говори за; по-нататък в текста се пояснява; авторът обобщава, заключава и т.н.

5. Пишещият проверява текста на своето резюме: дали съхранява в стегнат и обобщен вид информацията от изходния текст /препоръчителното съотношение в обема на изходния текст и резюмирания текст е 3:1 – резюмето е три пъти по-малко по обем от изходния текст/. Пишещият преценява:

• запазени ли са ключовите думи и изрази;

• съхранени ли са микротемите;

• постигната ли е смислова и езикова свързаност в текста на резюмето.

6. Пишещият редактира откритите пропуски – липса на микротема, несполучлива връзка между изречения, и езиковите грешки.

Специалистите от сайта http://kursoviraboti.com посочват, че в зрелостния изпит по български език и литература за 12. клас се използват следните критерии за оценка на резюме:

1) Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 1 точка.

2) Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с поставената задача - 1 точка.

3) Владее и прилага книжовноезиковите норми на съвременния български език /правописна, граматична, пунктуационна/ - 1 точка.

4) Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата уместност - 1 точка.
Публикуване на статии с линкове

Вие можете да публикувате безплатно статии в нашия блог. Статиите могат да бъдат на различни теми и в тях може да поставите един или два линка към външни страници.

Във всяка статия можете да поставите подходяща снимка с която да онагледите съдържанието.


Директория със сайтове

В директорията със сайтове можете да поставите вашия сайт. Единственото което трябва да направите, е да въведете адреса на сайта. Програмата сама ще изтегли съдържанието на сайта, наличните изображения и ще попълни необходимата информация.


Каталог на фирми и услуги

В каталога на фирми и услуги Вие можете да рекламирате безплатно вашата фирма, стоките и услугите които предлагате или друг бизнес.

Можете да качите логото на Вашата фирма или друга подх


Малки обяви, реклами и съобщения

В рубриката за малки обяви можете да публикувате вашите малки обяви, реклами и съобщения. Както във всички други рубрики можете да добавите подхояща снимка, лого или друго изображение.

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Петиция-за-промяна-в-образованието

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

текста текст пишещият резюме резюмето темата думи точка изходния използват url как микротемите поставената задача като които изречения връзка изрази информацията умее пише между подбира съхранява ако български език предава