Как се изготвят реферати

Блог, Блог със статии и интересни факти, Наука и техника

03.05.2020 г.    03.05.2020 г.    272 VitanaVitana

Как се изготвят реферати

Блог » Наука и техника

Как-се-изготвят-реферати

Съществуват няколко причини за написването на реферати:

• студентите и учениците придобиват умения да търсят информация по дадена тема.

• студентите и учениците придобиват умения как да пишат правилно на академичен език, което ще послужи като подготовка за написването на евентуални бъдещи научни разработки.

• написването на рефератите ще спомогне за по-дълбокото разбиране на дадена тема, включена в курса на обучение.

Целта на рефератите е сбито и кратко да се представи съдържанието на научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, информация за автора (авторите), за приносите, за терминологията, откритията и др., оповестени в тези научни трудове. В повечето случаи е по-добре рефератите да са по-кратки, но съдържателни. Все пак е желателно минималният обем на рефератите да е 7 страници с литературния списък и всички фигури, таблици и графики.

Според авторитетния сайт kursoviraboti.com структурата на рефератите принципно трябва да съдържа:

• Въведение

• Обобщение

• Методи

• Резултати

• Дискусия – в нея рефериращият откроява своята оценка, мнение и позиция относно разглеждания проблем. Приема или отрича становищата на авторите, като се аргументира за това. Обобщава своето мнение с оглед убеждаване. Описва се използваната литература според държавните стандарти.

Всяка разработка завършва с литературен списък на цитираните автори. Много е важно той да е правилно съставен. Всеки, който чете вашите реферати, проекти, статии или курсови работи, трябва лесно да намира цитираната от вас литература в текста и в списъка накрая, за да може да разбере на какво са базирани вашите твърдения. В литературния списък се посочва пълният източник на цитираната литература

Специалистите от kursoviraboti.com ви съветват да следвате някои основни правила:

• Правете разлика между наука и мнение и бъдете обективни

• Старайте се да подхождате аналитично и да давате точни и ясни обяснения.

• Посочете достатъчно автори в своята работа.

• Търсете нова и актуална литература. Бъдете критични към старата.

• Всички чужди думи (научни наименования и др.) трябва да са посочени в Italic – например - Betula pendula.

• Научните наименования трябва да се използват само когато се посочват за първи път – например Betula pendula. След това може да се използва обикновеното име - например „бреза“ или съкратено B. pendula.

• Всички абревиатури трябва да се обяснят и изпишат изцяло само първия път, когато се използват – например - Environmental Proctection Agency (EPA). След това просто – „EPA посочва в годишния доклад от 1998 год., че...“

• Всички фигури и таблици в текста трябва да са ясно обозначени и обяснени, така че да може читателят да ги разбере, дори и без да се фокусира върху текста или да се връща обратно към него.

• Таблиците се обозначават с текст над тях, а фигурите – с текст под тях. Всички използвани таблици и фигури трябва да са цитирани и в текста, а ако не са ваши – да се посочи и авторът им. Например „Както се вижда от Таблица 1….“, „…представено на Фиг.1…“

• Препоръчваме да използвате ясночетлив шрифт, с не прекалено голяма или малка големина (например – 12 pts Times New Roman).

• В работата могат да се използват и снимки, но тяхната употреба трябва да е умерена и да е само на местата, на които се налага.

Оценяването на рефератите се извършва чрез предварително определени критерии и индикатори (показатели), които отразяват това, което преподавателят очаква да види като учебен резултат в писмените разработки на студентите или учениците. Критериите отразяват основните характеристики на рефератите, например – структура, стил, оригиналност и др. Индикаторите са отделни аспекти на критериите, като всеки индикатор е положителен или отрицателен. 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Видове-сгради-според-техните-конструктивни-елементи

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

трябва или например рефератите реферати всички как url това литература като текста мнение изготвят научни pendula студентите тях може използват таблици само учениците фигури написването списък авторите epa които път всеки