Как се пише конспект

Блог, Блог със статии и интересни факти, Образование и обучение

02.08.2020 г.    02.08.2020 г.    33 VitanaVitana

Как се пише конспект

Блог » Образование и обучение

Как-се-пише-конспект

Конспектът е схематична писмена версия на изходен текст, предназначена да припомня на конспектиращия основните моменти от първоизточника. Конспектирането е особен вид репродуктивна дейност, която, за разлика от другите дейности в репродуктивния цикъл, има помощен характер и е изначално насочена към създаване на вторичен текст, предназначен за ползване от собствения си съставител. В реалната комуникативна практика човек винаги конспектира даден текст или корпус от текстове с оглед на собствените си познавателни цели. В конспекта в схематичен вид се представят основните моменти от съдържанието и постройката на възприемания текст.

Специалистите от сайта http://kursoviraboti.com посочват, че конспектирането се осъществява чрез два основни типа помощни процедури: правене на извадки и резюмиране на фрагменти от възприемания текст. При съставянето на конспекта правенето на извадки и резюмирането могат да се използват поотделно или пък в комбинация.

Правенето на извадки представлява целенасочено „изваждане“ на отделни пасажи от възприемания текст, които се преценяват като важни от определена гледна точка. То е спомагателна процедура при съставянето на много видове текстове - конспект, резюме, реферат, анотация, рецензия, статия, отзив и др.

Резюмирането на фрагменти от първоизточника е другият основен механизъм, чрез който може да се постигне съставянето на конспект. То, също като правенето на извадки, е дейност с разнообразни предназначения. Когато е ориентирано към изработването на конспект, резюмирането се насочва към смислово централните места в първоизточника, а те в основни линии са почти същите, които биха се подложили и на правене на извадки. Само че в случая подбраните от първоизтоника относително обемни представителни пасажи се синтезират смислово и се пресъздават лаконично със свои думи.

Специфичните особености на конспекта според специалистите от сайта http://kursoviraboti.com са:

• Конспектът е вторичен текст, предназначен за ползване от собствения си съставител, поради което постройката и езиковият и му облик се конструират по начин, удобен за конспектиращия.

• В съдържателно отношение конспектът се съотнася с първоизточника като част към цяло. Конспектът може да бъде пълен или подборен. И двата вида конспекти могат да бъдат относително сбити или подробни.

• Конспектът достоверно пресъздава данните от първоизточника.

• Допустими са лични добавки, които обаче задължително се маркират като непринадлежащи на източника.

• Цялостната постройка на конспекта е схематична и подчертано фрагментарна. Изгражда се на принципа: един микротекст се оформя в един абзац.

• В конспекта се отдава предпочитание на опростените синтактични конструкции. Преобладават кратките, прости изречения; обичайни са безглаголните синтактични структури.

• Основно за оформлението на глаголните конструкции е сегашното време.

• Словесният състав на конспекта се стреми към пределна икономичност. Многословният изказ е крайно нетипичен.

• Обичайни са разнообразните съкращения и замените на словесни изрази с графични символи от най-различен тип.

• Обичайни са разнообразните съкращения и замените на словесни изрази с графични символи от най-различен тип.

Накратко казано, конспектът е вторичен текст със схематична и подчертано фрагментарна постройка, предназначен за ползване от собствения си съставител; достоверно пресъздава важните данни от първоизточника; изгражда се обикновено в сегашно време, с предпочитание към опростени синтактични структури и икономия на словесни средства; в типичния случай съдържа множество абревиатури, графични символи, графики, схеми и др.

Мястото на конспекта в училищното учебното съдържание е в 8. клас. Дотогава са изучени всички видове преразкази, затова вниманието се насочва към репродуктивна дейност, която се свързва не само с наративни, но и с разнообразни други видове текстове. Тъй като умението да се конспектира е важно за бъдещата комуникативна практика на учениците, задачите за съставяне на конспекти могат да се съотнасят не само с обучението по български език и литература в 8. клас, но и с преподаването на останалите учебни предмети. Подходящи за конспектиране в училище са текстове от най-различни категории — предговори на книги, речникови и урочни статии, отделни глави или раздели от научнопопулярни, литературнокритически, научни и други монографии, публицистични обзори и коментари в пресата и мн. др.

Използвана литература:

1. Маргарита Георгиева, Елка Добрева. Писмените ученически текстове. Първа част. София, 2003, изд. Кръгозор
Публикуване на статии с линкове

Вие можете да публикувате безплатно статии в нашия блог. Статиите могат да бъдат на различни теми и в тях може да поставите един или два линка към външни страници.

Във всяка статия можете да поставите подходяща снимка с която да онагледите съдържанието.


Директория със сайтове

В директорията със сайтове можете да поставите вашия сайт. Единственото което трябва да направите, е да въведете адреса на сайта. Програмата сама ще изтегли съдържанието на сайта, наличните изображения и ще попълни необходимата информация.


Каталог на фирми и услуги

В каталога на фирми и услуги Вие можете да рекламирате безплатно вашата фирма, стоките и услугите които предлагате или друг бизнес.

Можете да качите логото на Вашата фирма или друга подх


Малки обяви, реклами и съобщения

В рубриката за малки обяви можете да публикувате вашите малки обяви, реклами и съобщения. Както във всички други рубрики можете да добавите подхояща снимка, лого или друго изображение.

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Умберто-Еко-Как-се-пише-дипломна-работа

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

текст към конспекта първоизточника конспектът конспект или извадки текстове като url синтактични обичайни словесни предназначен съставянето могат резюмирането съставител собствения които ползване вторичен символи