Как се прави презентация

Блог, Блог със статии и интересни факти, Образование и обучение

04.11.2017 г.    31.12.2020 г.    1094 VitanaVitana

Как се прави презентация

Блог » Образование и обучение

Как-се-прави-презентация

Презентациите могат да бъдат самостоятелни или групови (екипни). Във втория случай са необходими умения за работа в екип. Всяка презентация има цел (подцели), задачи, план и структура. Основните елементи на структурата според специалистите в сайта kursoviraboti.com са:

• увод,

• основна част

• заключение.

Основните правила при създаването на компютърната презентация са:

1. Правила, свързани с текста:

а) 6 х 6 - най-много 6 реда текст с по 6 думи на ред;

б) Повече визия, по-малко текст;

в) Заглавията да са кратки и ясни, без използване на съкращения. В заглавията трябва да присъстват ключовите думи от текста и да са написани с по-едър шрифт.

г) Основният текст се състои от кратки и ясни изречения, не повече от един абзац, с по-голямо междуредово разстояние. Използват се несерифни шрифтове – Ariel, Verdana. Цветът на буквите трябва да е в контраст с цвета на фона. Използва се един и същи шрифт в хода на цялата презентация.

2. Правила, свързани с графичните изображения (снимки):

а) Да са лесни за възприемане;

б) Да поясняват текста или думите на представящия;

в) Да бъдат с висока резолюция (разделителна способност);

г) Да бъдат ясни – с достатъчна големина.

3. Фон на слайдовете:

а) Да не се използват ярки цветове;

б) Да не се използват повече от четири цвята;

в) Цветовете да се съчетават помежду си;

г) Фонът на слайда да бъде в пастелен цвят.

4. Анимации:

а) Опростени входящи анимации – Еntrance (Fade, Appear, …);

б) Използване на една анимация за цялата презентация;

в) Анимациите не трябва да са водещи в една презентация – те са спомагателно средство и затова не трябва да се прекалява с тях. Чрез тях се установява последователността на появяване на обектите в слайда.

Презентацията се използва като метод за устно изпитване – както при текущо, така и при финално оценяване. Специалистите от kursoviraboti.com съветват оценяването да се извършва чрез предварително определени критерии и показатели, които отразяват процеса на планиране и реализиране на презентацията. Сред най-често използваните индикатори са:

• Идентифициране целта и задачите на презентацията.

• Идентифициране на характеристиките и потребностите на аудиторията.

• Планиране на съдържанието, дейностите и времето.

• Разпределяне на времето.

• Организация на залата.

• Подбор и подготовка на материали за презентацията.

• Структура на материала.

• Убедително представяне на презентацията.

• Подходящ тон и стил на гласа.

• Скорост на говорене.

• Използване на подходящи жестове и пози (език на тялото).

• Връзка с аудиторията.

• Отговаряне на въпросите.

• Справяне с нервното напрежение. 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Употребата-на-цигари-е-полезна-а-спирането-им-вреди

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

презентация презентацията трябва url ясни използват как използване повече правила при текста текст бъдат прави аудиторията kursoviraboti http времето думи com специалистите използва свързани заглавията най кратки цялата основни