Гео БГ е сайт за полезна информация, интернет реклама и СЕО

Тук можете да публикувате статии с линкове, да рекламирате вашия сайт или фирма и да намерите полезна информация

Блог » Консултиране и посредници

Valya_1Valya_1

Нови изисквания за регистрация на пекарна с производство и реализация на място

Едни от най-предпочитаните и най-добре работещи обекти в условията на пандемия са пекарните. Пекарните са обекти, които не се затварят за посетители и в тях може да се пазарува без зелен сертификат. Разрешения асортимент, който може да се приготвя на място в пекарна е: - малотрайни сладкарски изделия (торти, сладкиши, сладкарски кремове, еклери и др.); - трайни сладкарски изделия (сладки, меденки, курабии, бисквити, крекери, вафли и др.); - фини печива (кексове и мъфини); - тестени изделия от сладко и слоено тесто; - хлебни изделия; - сандвичи; - палачинки и гофрети; - напитки от плодове; - топли напитки. Могат да се предлагат освен приготвени на място и готови за консумация изделия, както и напитки (вода, безалкохолни напитки, айрян, сокове, боза и др.); От 09.06.2020 година влезе в сила новия Закон за храните, обн. в ДВ. бр. 52/2020г., последно изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г., който налага нови изисквания относно регистрацията на обектите за храни. В настоящата статия ще Ви запозная с изискванията за пекарна, защото както споменах по-горе пекарните са едни от обектите, които работят най-успешно през 2020 и 2021г. Изисквания относно разрешителния режим 1. Необходимо е да имате регистрирана фирма; 2. Помещението, с което разполагате или ще наемете трябва да е узаконено съобразно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Статута може да бъде на: заведение, пекарна, кафе-сладкарница, сладкарница, баничарница и др. подобно. Видовете документи, които се признават са: • Разрешение за ползване; • Удостоверение за въвеждане е експлоатация по чл. 177 от ЗУТ • Разрешение за строеж за второстепенни и стопански постройки по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ • Разрешение за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ; • Удостоверение за търпимост при много стари сгради; 3. Необходимо е да сключите договор за наем или да приготвите документ за собственост. След регистрация на фирма, сключване на договор и осигуряване на документ по ЗУТ се подават следните документи в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта: • Заявление за регистрация (образец на БАБХ КХ-01) • Списък с групи храни (Приложение № 1 към образец на БАБХ КХ-01); • Договор за наем или документ за собственост- копие; • Документ за статута на помещението- копие; • Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ; В заявлението декларирате, че имате разработени документи за безопасност на храните, които включват: • НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки; • Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики; • Технологична документация за отделните групи храни (отделни групи са сладкарски изделия- трайни и малотрайни, тестени изделия и др.) • Технологична карта; • Мониторинга програма за изследване на приготвяните храни и проби за хигиената на работната среда: • Проект на етикети с определени алергени, съобразно изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите; Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги. След подаване на документите до 5-тия работен ден обекта се вписва в Национален регистър на обектите за търговия, производство и обществено хранене. Процедурата е с съобразно чл. 26, ал.6 от Закона за храните, обн. в ДВ бр. 52/2020г. изм. и доп. ДВ. бр. 13/2021г. Това е Вашето Удостоверение за регистрация. Вече не се издава разрешително на хартиен носител. Въпреки, че обекта е вписан не може да започнете работа по-рано от 14-тия календарен ден от датата на подаване. Например подавате на 03.01.2022г., обекта ще бъде вписан в регистъра на 09.01.2022г., но ще може да започнете работа на 16.01.2022г. Процедурата е съобразно чл. 26. ал. т.11 от Закона за храните. Това го е решил законодателя. Проверката от инспекторите на Областната дирекция по безопасност на харните е до 60-тия календарен ден от вписването на обекта в регистъра, т.е след 5-тия работен ден, съобразно изискванията на чл. 26, ал 9 от Закона за храните. Не е задължително да е извършена проверка за да започнете работа, т.е дори и да не е извършена проверка по закон имате право да работите на 14-тия ден след подаване на документите в ОДБХ. След като се впише обекта на 5-тия работен ден може да принтирате удостоверението от регистъра на БАБХ и да подадете заявление в общината за работно време ако е необходимо. Пиша ако е необходимо, защото не всички общини на територията на България изискват да се подава заявление. Според изискванията задължително трябва да имате табела на входа с работно време, име на фирмата, МОЛ и Булстат. Необходимо е да имате разработка и по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа. Документите по трудова медицина се изготвят след започване на работа на обекта, защото се правят замервания на фактори на работна среда. Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД, ЕООД или ЕТ и работите само управителите на дружеството. Необходимо е да имате сключен договор за извозване на странични животински продукти (СЖП) при необходимост. Това са черупки от яйца, колбаси, сирена с изтекъл срок и др. В някой Областни дирекции по безопасност на храните искат и договор за ДДД обработка. ДДД обработката е за вредители: гризачи, насекоми и др. По закон не е задължително да сключвате договор, но ако има наличие на вредители в обекта не е разрешено управителя или персонала да извърши обработката. Обработката за вредители се извършва само от лицензирани фирми. Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина, сключване на договор за СЖП и обработка за вредители. Изисквания относно материално-техническата база: Необходимо е да осигурите: • Складово помещение за суровини оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини, които не изискват хладилни условия на съхранение. Хладилно/и съоръжение/ия за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение (само ако се влагат). Няма определен брой хладилници, които се изискват по закон. Допуска се в складовото помещение да се обособи подготвителен кът с мивка и работен плот за измиване на плодове или яйца (при необходимост). • Складова площ за материали и предмети за контакт с храните (опаковъчни материали), оборудвано с рафтове и стелажи. При обекти с по-малък капацитет се допуска да се осигури един шкаф или гардероб с складовото помещение за суровини, където да се съхраняват опаковките. • Санитарно-битова площ за преобличане, оборудвана с гардероби, закачалки и други съоръжения за съхранение на лично и работно облекло на персонала. При обекти с по-малък капацитет може да се осигури един гардероб с складовото помещение. • Тоалетна за персонала, оборудвана с тоалетна чиния, ефективна промивна инсталация, мивка, средства за измиване и дезинфекция на ръцете. • Работна площ с обособени: - подготвителни площи за обработка на суровините, оборудвани с мивки, работен плот, хладилно среднотемпературно съоръжение и работен инвентар; - кът за термична обработка, оборудван с необходимите готварски уреди, като над уредите отделящи пари трябва да има вентилационен чадър или аспиратор. При обекти с по-малък капацитет може да се осигурят само една двойна мивка (един кран, две корита) или две единични. Едната мивка се използва за обработка на суровини по график, а другата за измиване на работен инвентар и ръце на персонала; • Търговска площ за клиенти, оборудвана с витрини, рафтове, стелажи, маси и столове и други съобразно Вашите предпочитания. Общи изисквания за помещенията: Повърхностите на пода, стените и таваните в складовите, подготвителните и работните помещения трябва да са изработени от материали, които позволяват почистване и дезинфекция. Стените около мивките и плотовете трябва да са на отстояние 30-50 см. облепени с материал, който позволява миене (фаянсови плочи, ПВЦ материал и др.) В търговската част за клиенти настилката на пода и стените може да е съобразна с желания от Вас интериор. В нормативните документи няма изискване за конкретен материал. Изисквания към персонала: • Персонала трябва да има лични здравни книжки (ЛЗК), съобразно изискванията на чл. 12 от Закона за храните и чл. 34 от Закона за здравето. Изследванията трябва да направите в лицензирана микробиологична лаборатория. Прави се чревно изследване, изследване за паразити и за БЦЖ (туберкулоза). След, като направите изследванията в лабораторията отивате при личния си лекар, а ако нямате такъв при общопрактикуващ лекар за заключение. След заключението от лекаря отивате в РЗИ за поставяне на номер. • Необходимо е в обекта да се работи само с работно облекло, което не е задължително да е престилка. Може да се работи с блуза (да не отделя влакна), панталон, пола и др. Персоналът трябва да е задължително със средство за прибиране на косите. Може да е шнола, диадема и др. Това изискване не важи за персонал без коса. • Персонала трябва да поддържа високо ниво на лична хигиена и да измива по-често ръцете си. Това са основните изисквания за регистрация на пекарна с производство и реализация на място. Следете нашите статии, следва да Ви запознаем и с новите изисквания на други видове обекти. Снимките към тази публикация са от производството на наши успешни клиенти. ???? Ако желаете консултация за конкретен обект пишете ни, с удоволствие ще Ви съдействаме да развиете своя бизнес. Надявам се, че информацията Ви е била полезна. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева

 

Блог » Консултиране и посредници

Valya_1Valya_1

Изисквания за регистрация на подвижни обекти за търговия с храни

Подвижните обекти за търговия с храни са автомобили, като каравани, кемпери и др., в които има условия да се приготвят и предлагат храни. Голяма част от караваните и кемперите се закупуват оборудвани от страни от ЕС и след регистрация в КАТ, много лесно могат да се регистрират, като обект за търговия с храни в Българската агенция по безопасност на храните. В подвижен обект се допуска да се приготвят следните групи храни: -скара; -сандвичи (бургери, ход-дог, „Принцеси“ и др.); - пържени изделия (картофи, пилешки хапки, дюнер и др.); - палачинки; - напитки (фреш и топли напитки). Не е задължително да приготвяте всички изброени групи храни. Могат да се предлагат готови за консумация храни и напитки, които са получени от друг търговски обект. Например може да предлагате сладкарски изделия и безалкохолни напитки. В този случай е необходимо да осигурите хладилна витрина/и за малотрайните сладкарски изделия и витрини за напитки. Подвижният обект трябва да е оборудван с мивка/мивки с резервоар, скара, фритюрник, газов грил (ако приготвяте дюнер), аспиратор, хладилник/ци, топли и студени витрини за храни, плоча за палачинки (само ако се приготвят), кафе машина, уред за приготвяне на фреш и др. Оборудването трябва да е съобразено с приготвяните храни. За да може да работите е необходимо обекта да се регистрира в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на фирмата. Регистрация в ОДБХ се прави само веднъж. За да може да работите е необходимо да имате разработени следните документи за безопасност на храните: 1. НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки; 2. Система за самоконтрол свързана с добрите търговски и хигиенни практики; 3. Мониторингова програма; 4. Процедура за акриламид (само ако пържите картофи); 5. Процедура за управление на отпадъци. Работещите в подвижния обект трябва да имат лични здравни книжки. От подвижния обект може да предлагате храни на територията на цяла България, но трябва да имате разрешение за поставянето му на определено място за определен период от време. Снимката, която прилагаме е на „Шеф Данчо“, който е един от най-успешните ни клиенти, а караваната му за приготвяне на храни се намира в гр. Пловдив, пазар „Гребна база“. Можем да Ви съдействаме да регистрирате подвижен обект за храни. За повече информация пишете на имейл адрес: valya.konsult@gmail.com или се обадете на тел. 0988 357 062- Валя Бойчева

 


Публикуване на статии с линкове

Вие можете да публикувате безплатно статии в нашия блог. Статиите могат да бъдат на различни теми и в тях може да поставите един или два линка към външни страници.

Във всяка статия можете да поставите подходяща снимка с която да онагледите съдържанието.


Директория със сайтове

В директорията със сайтове можете да поставите вашия сайт. Единственото което трябва да направите, е да въведете адреса на сайта. Програмата сама ще изтегли съдържанието на сайта, наличните изображения и ще попълни необходимата информация.


Каталог на фирми и услуги

В каталога на фирми и услуги Вие можете да рекламирате безплатно вашата фирма, стоките и услугите които предлагате или друг бизнес.

Можете да качите логото на Вашата фирма или друга подх


Малки обяви, реклами и съобщения

В рубриката за малки обяви можете да публикувате вашите малки обяви, реклами и съобщения. Както във всички други рубрики можете да добавите подхояща снимка, лого или друго изображение.

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

С-какво-е-полезна-фасадната-топлоизолация

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

консултиране посредници изисквания регистрация нови пекарна производство реализация място подвижни обекти търговия храни