Парцел Пловдив Околовръстното

Малки обяви, Безплатни малки обяви, реклами и съобщения, Недвижими имоти

13.05.2018 г.    13.05.2018 г.    48 dsstoikovdsstoikov

Парцел Пловдив Околовръстното

Малки обяви » Недвижими имоти

Парцел-Пловдив-Околовръстното

Продавам парцел Пловдив Околовръстното – урбанизирана територия с основни функции Смф1 – ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – СЕЛИЩЕ ЗА СТАРИ ХОРА. В района има действащ Общ устройствен план и имотът граничи с регулацията на град Пловдив, като част от него – 2 635 м2 от общо 11 374 м2 попада в подрежим – Промяна на режима на част от устройствена зона под влияние на комуникации.

В близост до имота има действащ ПУП и един от съседните имоти /

№ 56784.264.6/ е със сменен статут – урбанизиран.

Обхватът на проекта включва имота на Възложителя, като при аргументирана необходимост може да се разшири.Границата на обхвата е означен графично на схемата-предложение, неделима графична част от заданието.За района има влезла в сила Кадастрална карта.

Не е приложена първа регулация, което дава основание да се приложи член 16 от ЗУТ.

Площта на имота е 11 374 м 4-та категория при неполивни условия и е в близост до околовръстен път Община Пловдив, част от републиканската пътна мрежа – 56784.268.82.

На територията на проекта ще се предвиди 1 функционална зона – Смф1 – Зона предимно за обитаване – смесено, ниско и средно етажно за социална и бизнес инфраструктура до 30 %, и други функции, като не се допускат обекти с вредни отделяния и влияния.

В имота да се оформят два парцела УПИ:

I— Жм-жилищно малоетажно строителство

II – инженерно техническа инфраструктура /при необходимост и указания от ЕВН и/или ВиК/

Показатели на застрояване:

Плътност на застрояване: до 40%

КИНТ: 1,2

Височина на застрояване: до 1 5 м.

Процент озеленяване: 60%

Желаното от Инвеститорите ново застрояване в зона Смф1.

Продавам парцел в квартал Прослав – имотът е подходящ за инвестиция. Предвижда се застрояването му с къщи – еднофамилен тип, както и смесено – обслужваща зона – ресторант, бизнес център, център за рехабилитация и други. Парцелът е в процедура смяна на предназначението и цената е определена спрямо етапа, на който се продава. Предстои изготвянето на парцеларен план.

В момента парцела има вече съгласувана с АПИ – Агенция Пътна Инфраструктура временна пътна връзка от Околовръстното шосе.


Публикуване на статии с линкове

Вие можете да публикувате безплатно статии в нашия блог. Статиите могат да бъдат на различни теми и в тях може да поставите един или два линка към външни страници.

Във всяка статия можете да поставите подходяща снимка с която да онагледите съдържанието.


Директория със сайтове

В директорията със сайтове можете да поставите вашия сайт. Единственото което трябва да направите, е да въведете адреса на сайта. Програмата сама ще изтегли съдържанието на сайта, наличните изображения и ще попълни необходимата информация.


Каталог на фирми и услуги

В каталога на фирми и услуги Вие можете да рекламирате безплатно вашата фирма, стоките и услугите които предлагате или друг бизнес.

Можете да качите логото на Вашата фирма или друга подх


Малки обяви, реклами и съобщения

В рубриката за малки обяви можете да публикувате вашите малки обяви, реклами и съобщения. Както във всички други рубрики можете да добавите подхояща снимка, лого или друго изображение.

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Имоти-на-карта-лесно-и-удобно-търсене-на-имоти-продава-и-под-наем

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

пловдив парцел зона околовръстното има имота част застрояване пътна инфраструктура като при смф смесено близост имоти парцела имотът проекта план бизнес необходимост център продавам други функции района действащ евн указания