Блог

Блог със статии и интересни факти

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Видове сгради според техните конструктивни елементи

Каква особеност да притежава къщата, която искате да имате, зависи от много фактори и това определя и крайният избор, който трябва да направите. Консултантите на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят с някой основни специфични разновидности в строителството на жилищна сграда. Всяка сграда според своите архитектурни особености има и различни схеми на натоварване, което определя и нейните конструктивни елементи - www.md90.biz 1. Същност на конструктивните елементи Това са връзките между носещите конструктивната част на сградата. А тяхната зависимост и разположение се определя от формата, размера и разположението и. 1.1.Според носещите конструктивни елементи: - скелетно строителство /изградени от различни елементи, които поемат натоварването и го разпределят към основите. Характерно за високи сгради - безскелетно строителство /носещите елементи притежават голяма площ и изпълняват комбинирана функция/. Използва се при панелното строителство. - смесена система на строителство /включва скелетни и безкелетни елементи/ 2. Конструктивни схеми в строителството. Те определят разпределението в пространството на конструктивните елементи на сградата. 2.1 Видове конструктивни схеми: - напречна носеща схема /както показва и самото наименование напречната ос на сградата е успоредна на напречната носеща система - надлъжна носеща схема / разположението им е успоредно на надлъжната ос на сградата/. Няма свобода на архитектурни решения на надлъжни фасади, а само на преместване на или премахване на надлъжни стени - смесена /комбинират се напречна и надлъжна носеща система при строителството/ - клетъчна/носещите елементи са разположени в две посоки и образуват клетки, които могат да бъдат както отворени, така и затворени/ Повече информация, обекти за Варна и област на строителна фирма МД-90 може да видите на сайта и блога ни за Нас – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Видове модни настилки с МД-90 за Вас

Настилки – иновативни модни решения - www.md90.biz Все повече се предпочитат иновативни, различни, запомнящи се проектни решения за избор на настилки. Това е тенденция която се наблюдава както за вътрешните, така и за външните пространства. Все повече се предпочитат идеи, които са нестандартни със своята визия. , Акцентира се върху различни преливащи нюанси за външни или вътрешни облицовъчни настилки но в един цвят, в естествени тонове. Това все пак е за пространства, които имат по големи размери. Друга модна тенденция при избор на настилка е големият размер плочи. Те се предлагат с огромно разнообразие от форма, дебелина, функционалност, цветова гама. Детайлите при подобен избор на настилка зависят от нейното предназначение, натовареност, начин на ползване – лично или обществено и т.н. Така при правилен „моден“ избор на настилка, се превръща в едно дизайнерско и стилно излъчване. 2. Визия на иновативни настилки с МД-90 В заключение може да добавим с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област, че независимо от иновативните модни тенденции за избор на настилка си остава условието за функционалност и стил. В заключение може да добавим че независимо от иновативните модни решения за избор на настилка си остава условието за функционалност и стил. Повече за видове настилки и решения, както и за нашите строителни услуги на строителна фирма МД-90 , може да намерите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Как пространството на къщата да бъде точно "нашето"

Никога не забравяйте, че основната функция на Вашата къща ще е за живеене на Вашето семейство. Всичко в нея трябва да съответства на живота на всеки един негов член по начин , който всеки да усеща като свой дом. Навиците, начина на живот е това, което трябва да се отразява в разпределението на пространството. То трябва не само да изглежда функционално, но и да изпълнява практическите нужди на отделните членове на семейството. Например много важно е дали искате пространствата в къщата да имат по-скоро отворен вид или искате те да бъдат обосебени практично в отделни по-малки стаи. Друг наш съвет е на строителна фирма МД-90 за Варна и област - www.md90.biz да може да виждате и разбирате чертежите, преди да бъдат превърнати в реалност. Нормално е да не може да се ориентирате абсолютно точно, все пак Вие не сте проектант. С повече търпение и внимание ще може да получите нужната информация и поглед на цялостната картинка, която трябва да видите преди нейното реално изпълнение. Ако пък купувате къща, която вече е дори обзаведена, внимателно се вгледайте във всяка мебел, обърнете внимание не само на нейният красив външен вид, а доколко това ще бъде функционално във Вашия дом. Не е важно колко скъпи са отделните детайли на обзавеждане, а как те ще се пречупят през Вашата призма и дали това е начина, по който искате да изглежда домът Ви. Това са някой от основните въпроси, на които е добре да може да си отговорите преди да вземете конкретно решение. Повече за проектиране, изграждане на жилищни сгради, ремонти, реконструкции и преустройства, може да видите на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz.

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Кога е нужно разрешение за строеж при ремонт или реконструкция на къща

Какво е необходимо за да направите ремонт или реконстркуция на къщата в която живеете или искате да бъда Ваш дом? Тук нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област ще Ви запознаят с условията и правилата за извършване на строително-монтажните работи и съответните документи - www.md90.biz Много хора искат да променят жилищната площ върху която живеят по ред причини, но основната цел е увеличаване на пространството като събарят стени, променят предназначения помещения и т.н. Ако няма промяна предназначение на застроената площ нещата стават по – лесно. Да уточним едно основно правило от което трябва да се започне – сградата трябва да е законна, за да бъде извършен ремонт или реконструкция. Не е нужно разрешение за строеж при вътрешни ремонти на къща – боядисване, мазилки, шпакловки, подмяна съоръжения. При външните ремонти това включва подмяна на покрив, топлоизолации фасада, боядисване и всички строителни дейности, при които не се нарушава конструкцията и архитектурата на сградата. Но ако искате генерални промени и цялостни преустройства в разрез с горепосочените изисквания, означава автоматично издаване на разрешение за строеж и наличие на технически надзор или ръководител в зависимост от категорията на обекта. Повече информация може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Дренажни канализационни системи с МД-90 за Варна и област

1. Същност на дренажна канализационна система с МД-90 Дренажната канализационна система с нашият екип на строителна фирма МД-90 се изпълнява от тръби, които са перфорирани. Те имат специфичен филтър и геотекстил, в зависимост от вида на почвите. Геотекстила стабилизира дренажната система, спомага да не се смесват различните фракции частици от чакъл и пясък. Има устойчивост на влага и слънце и позволява на водата да минава през отделните разделителни слоеве. Разпределя напрежението по цялата повърхност. По този начин осигурява конструктивната стабилност на цялото съоръжение. 2. Монтаж на дренажна канализационна система с МД-90 за Варна - www.md90.biz При монтаж на подземните проводи на хоризонталните дренажни канализационни системи се изграждат и ревизионни шахти. Целта на ревизионните шахти е да осигури безопасно съществуване на съоръжението. и безотказно оттичане на водите до тяхното извеждане. При монтаж на надземни проводи на хоризонтални дренажни канализационни системи се предвиждат контролни отвори или така наречените още ревизионни отвори, разположени през определен интервал. Това са само част от условията при монтаж на дренажна канализационна система с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Вас. Има още много предпоставки за правилно изпълнение и функциониране на хоризонталната дренажна система. И тук използването на нови технологии допринася за енергийната ефективност на дренажната система. Работи се основно върху оптимизация на отделните процеси и нейното по-добро управление и контрол. Повече за дренажни системи и услугите на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес , ще намерите на – www.md90.biz

 

Блог » Строителство и ремонт

mariqna_dqkova_mariqna_dqkova_

Звукоизолацията на Вашето жилище - норми и разновидности

Шумоизолацията на жилището е важна най-вече за тези, които живеят в големи градове, в апартаменти или просто имат шумни комшии в близост. Възможно ли е да изолираме помещенията по начин по който да не изпитваме дискомфорт от различните шумове и разновидностите му. Тук екипа на строителна фирма МД-90 - www.md90.biz ще Ви даде отговор на този въпрос и как да изберете Вашата шумоизолация. Шума обикновено може да проникне по въздух, между две стени, при стъпване с обувки, при изтърване на предмети, при подскачане, тичане на деца, местене на по-тежки предмети и т.н. Звукът прониква с различна честота във всички съседни помещения, освен в центъра на неговия епицентър. Любопитен факт , който може би не знаете, че шумът между етажи или вътрешни стени се разпостранява много по бързо, отколкото по въздух, тъй като твърдите предмети стават добър проводник и разнасят шума няколко пъти с по висока скорост. Нормата, на която е допустима индексът на звукоизолация срещу шум в населените места е с допустимост от 53 dB. Тогава шума не дразни слуха на човек и това е напълно нормално като звукови вълни. За постигане на този резултат се извършват специални замервания, с които се установяват допустимите норми на шум и каква трябва да бъде съответната шумоизолация за да отговаря на тези условия. Примерно при свеждане на индекс под 48 дицибела, шумът причинен от стъпки ще стане почти недоловим при Вас. Но все пак всичко зависи от вашата чувствителност и оттам и шумоизолацията, която Ви е нужна. Човешкият слух долавя разлика от 3 дицибела от звука. С изграждането на добра звукоизолация си решавате по принцип и друг проблем, какъвто е топлоизолацията на жилището, тай като тези материали имат и тази техническа опция. Повече за топлоизолации, звукоизолации и всичко за строителни ремонти, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz

 

Блог » Други теми

parocreatorparocreator

Топ Десет Тенденции в Домашния Дизайн

1. Интелигентни Технологии за Дома С иновациите в областта на интелигентните технологии, вашият дом може да стане по-умен от всякога. От управление на осветлението до автоматизирани системи за климатизация, интелигентните устройства правят живота по-удобен и ефективен. 2. Екологични Материали и Дизайн С растящата осведоменост за околната среда, домовете стават по-еко-приятелски. Влагането на екологични материали като бамбук и рециклирано стъкло в домашния дизайн не само придава стил, но и намалява отпечатъка върху природата. 3. Минимализъм и Функционалност Принципите на минимализма доминират в съвременния дизайн. Отпуснете се от излишните декорации и се фокусирайте върху функционалността. Мебели с чисти линии и многофункционални елементи са ключът към елегантен интериор. 4. Индивидуално Изкуство Персонализираният дом е в мода. Изразете своя стил чрез индивидуални произведения на изкуството. От картини до скулптури, индивидуалните творби допринасят за уникалността на вашия дом. 5. Отворени Пространства Отворените пространства са неизменна част от съвременния дом. Интегрирането на кухня, трапезария и хол в едно, създава чувство за простор и свобода. Отразете тази тенденция в дома си за модерен и функционален дизайн. 6. Текстил с Внимание към Детайла Текстилът играе ключова роля в домашния уют. Изберете висококачествени материи с внимание към детайла. Пухкави килими, тапицерии с текстури и изискани завеси допълват визията на вашия дом. 7. Техника с Невидими Ръбове Съвременната техника е дизайнерска и функционална. Скрийте електроуредите зад вградени панели и тънки облицовки за да запазите чистотата на линиите в дома си. 8. Естествена Любов към Природата Въведете природата в дома си чрез растения и естествени материали. Зелените стени, дървени акценти и голямите прозорци са елементи, които създават връзка с външния свят. 9. Осветление като Фокус Осветлението е от съществено значение за атмосферата. Изберете уникални лампи и светлинни акценти, които да подчертаят стиловете във вашия дом. 10. Технологични Решения за Сигурност Сигурността на дома е важен аспект от модерния дизайн. Интегрирайте технологични решения като системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, за да се чувствате спокойни във вашия личен простор. Следвайки тези топ десет тенденции в домашния дизайн, вие не само ще обновите визията на вашия дом, но и ще създадете среда, която отразява вашия уникален стил и съчетава със съвременните изисквания за удобство и естетика. Източник: impress-design.bg

 

Блог » Други теми

parocreatorparocreator

Най-Съвременните Тенденции в Домашната Обувка за Стил и Комфорт

Текстил и Изчистен Дизайн Вдъхновени от съвременни модни тенденции, новите модели домашни обувки се отличават с изчистен и модерен дизайн. Използването на висококачествени текстилни материали, като например дишащ памук или екологично приятна вълна, осигурява не само елегантен външен вид, но и уникален комфорт за носене. Иновативни Технологии за Подметки Основна част от удобството на всяка обувка е свързана с подметката. В последно време, иновативни технологии са въведени в дизайна на домашната обувка, като например гъвкави подметки, които осигуряват оптимална поддръжка и комфорт дори при продължително носене. Разнообразие от Цветове и Модели За да удовлетворят различните вкусове и предпочитания на потребителите, съвременните колекции от домашни обувки предлагат широка гама от цветове и модели. От класически нюанси до иновативни цветови комбинации, всяка обувка стана възможност за израз на индивидуалност и стил. Еко-Приятелни Материали С оглед на нарастващата осведоменост за опазването на околната среда, производителите на домашни обувки се насочват към използването на еко-приятелни материали. Бамбук, рециклирана вълна и други устойчиви ресурси стават предпочитани от потребителите, които ценят не само стила, но и отговорното производство. Източник: pantofi-bg.com

 

Блог » Други теми

parocreatorparocreator

Най-Модерни Тенденции в Спалното Бельо за Перфектен Сън

Еко-философия в Сънене В последно време, търсенето на екологично устойчиви и приятни за околната среда продукти става все по-значимо. Това се отнася и до спалното бельо. Модерните тенденции включват използването на органични материали като памук или бамбук, които не само са приятни за кожата, но и са екологично чисти. Технологичен Комфорт Един от най-забележителните напредъци в индустрията на спалното бельо е интегрирането на технологии за по-добър сън. Материали с терморегулация и вградени сензори, реагиращи на температурата на тялото, предоставят персонализиран комфорт през цялата нощ. Дизайн и Стил Спалното бельо не е просто функционален елемент, но и стилов акцент във всяка спалня. Съвременните дизайни включват геометрични форми, абстрактни принтове и пастелни цветове. Този подход не само осигурява комфорт, но и придава на спалнята ви изискан и модерен вид. Грижа за Детайлите При избора на спално бельо, детайлите играят решаваща роля. Модерните потребители ценят вниманието към детайлите, като качествените шевове, копчета и финиш, които правят всяко парче бельо уникално и удобно. Съчетавайки екологична осведоменост, технологичен комфорт и стилен дизайн, модерното спално бельо предлага перфектната комбинация за здрав и уютен сън. С нашия грижливо подбран материал, вие не само ще подобрите качеството на съня си, но и ще добавите изтънченост във вашия спален кът. Източник: spalnobelio.bg

 

Блог » Други теми

parocreatorparocreator

Освежете Спалнята Си: Най-Добрите Десени в Спално Бельо за Съвременния Ви Дом

В днешно бързо променящо се общество, в който времето става все по-ценно, е важно да създадеме уют в своите домове. Едно от ключовите пространства за това е спалнята ни. Спалното бельо играе ключова роля в този контекст, и точно по този повод, искаме да ви представим най-новите и модерни десени, които ще освежат вашата спалня. Тенденции в Дизайна на Спално Бельо Насладете се на Лукса със Сатен Сатененото спално бельо предоставя несравнен комфорт и лукс, който съчетан със стилни десени прави всяка спалня неповторима. Тънки линии и деликатни цветове създават атмосфера на спокойствие и релаксация. Минимализъм и Чисти Линии Спалното бельо с минималистичен дизайн става все по-популярно. Нежни цветове и чисти линии създават ефект на простор и хармония. Този стил се вписва идеално във всяка съвременна спалня. Как да Изберем Подходящите Десени за Нашата Спалня Размерът и Формата На Спалнята Играят Роля При избора на спално бельо, трябва да отчетем размера и формата на нашата спалня. Пастелните цветове и флоралните десени могат да добавят свежест и енергия в по-малки стаи, докато по-тъмните тонове и абстрактните форми придават характер на по-големите пространства. Качествени Материи за Комфортен Сън Не само визията е важна, но и усещането на материята върху кожата. Памучните сатени и висококачествените материи осигуряват комфорт и дълготрайно удоволствие от всяко докосване. Как Да Поддържаме Спалното Бельо След като изберем перфектните десени, е важно да знаем как да ги поддържаме за максимална дълговечност и свежест. Специални Инструкции за Пране Правилната грижа за спалното бельо включва специфични инструкции за пране. Внимавайте да спазвате указанията на производителя, за да запазите цветовете и формата на десените. Редовна Смяна за Разнообразие За да поддържаме интереса и освежим визията на спалнята, препоръчваме редовна смяна на спалното бельо. Това не само придава нов акцент в стаята, но и предотвратява износване на материите. С новите тенденции в дизайна на спално бельо, вие имате възможността да превърнете вашата спалня в истински рай за почивка и релаксация. Съчетайки стил и комфорт, ще създадете уютна атмосфера, която не само ще ви поддържа добре отпочинали, но и ще впечатли всеки, който влезе във вашия дом. Източник: spalno-belyo.com

 

 


 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Рекламен-часовник

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

ремонт строителство други теми тенденции най видове бельо домашната норми разновидности топ десет домашния дизайн съвременните стил обувка комфорт модерни спалното перфектен сън освежете спалнята добрите десени спално съвременния жилище звукоизолацията вашето точно сгради според техните конструктивни елементи модни настилки вас как пространството къщата бъде нашето област кога нужно разрешение строеж при или реконструкция къща дренажни канализационни системи варна дом