Блог за Финаси и кредити

Блог със статии и интересни факти в категория Финаси и кредити

Блог » Финаси и кредити

i_mitkovi_mitkov

Регистрация на фирма

В тази статия ще разгледаме как да направим регистрация на фирма изцяло онлайн на изгодни цени, бързо, удобно с помощта на адвокат. Какво получавате при първото телефонно обаждане при регистриране на фирма? При телефонното Ви обаждане, Вие получавате безплатна консултация за избора на фирма, какво дружество да изберете и кое ще е най-добре за вашите нужди и цели. Имате възможност да зададете и повече въпроси относно дейността на вашето дружество, свързани със данъци, осигуровки и счетоводство. Ние ще дадем максимално информация на база на вашите нужди. Регистрация на фирма онлайн За да направите регистрация на фирма онлайн, е нужно само да се свържете с нас за да можем да Ви консултираме и да Ви помогнем в последващи действия и информация. Процедурата е лека и не отнема много време, даваме Ви подробна информация и стъпка по стъпка какво да изпълните за да може да се случат нещата максимално бързо и ефективно при регистрация на фирма . Всеки човек се интересува и от цената, и си задава въпроса за регистрация на фирма цена. Имам фиксирани цени които да са в полза на стартиращите бизнеси, за сключени договори за 12 месеца за абонаментно счетоводно обслужване, получвате и бонус за това безплатна регистрация по ЗДДС. Какво да избера регистрация на ЕООД или регистрация на ООД? Този въпрос е свързан с това колко собственика на дружеството ще има вашата фирма, дали ще сте сам собственик и притежател на капитала или ще бъде разделен на дялове на 2-3 или повече собстеници, като вески държи % от общият капитал на дружеството, за повече информация ще можете да се свържете с нас. Ако решите да направите регистриране на ООД, пък в последсвие се наложи другият/те собственици да се сменят или излязат от дружеството, вие можете да промените това с помощта на адвокат, да прехвърляте дялове или да станете сам собстеник, тогава правната форма ще бъде ЕООД. При промяна в обстоятелствата на дружеството. Как да регистрирам фирма? Подготвят се нужните документи , при което е нужно да ги подпишете , част от тях да заверите нотариално и да ги изратите до нас, ние приемаме и проверяваме документите, след което, вписваме фирмата в Търговският регистър и до 2-3 дни фирмата е вече налична и вие можете да предприемете последващи действия. Регистрация на фирми Ние правим регистрация на фирми както за български граждани така и за чужденци или временно пребиваващи, имаме опитни адвокати, които да са в полза на стартиращите бизнеси. В сферата сме от няколко години и се опитваме да даваме качествена услуга за нашите клиенти на разумни цени. Цената варира ако клиента има нужда от повече информация, консултация и др. Регистрираме фирми изцяло онлайн от разстояние, спествяме Ви време, таксите са по евтини и не се редите по гишета за да подавате документи, работим коректно, прецизно и бързо и гледаме винаги да сме максимално ефективни за нашите клиенти. Източник: https://www.balancebg.com/.

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Ролята на лихварския кредит

Ролята на лихварския кредит в историята на обществото е двойна. От една страна, тя допринася за подкопаването на собствеността и за ерозията на онези форми на производство, на които се основава политическата система на обществото, и това косвено допринася за промяната на един начин на производство с друг, по-прогресивен. Универсалният кредит изиграва положителна роля, създавайки икономически предпоставки за формиране на капиталистически производствени отношения. Той допринася за първоначалното натрупване на индустриален капитал поради концентрацията в ръцете на лихварите на големи суми пари, които могат да бъдат инвестирани в промишлено производство и по този начин да се превърне лихварския капитал във функциониращ. В същото време лихварският кредит засилва разрухата на селяните, отделянето на преките производители от средствата за производство и по този начин допринася за формирането на армия от работници на заплати. От друга страна, лихварският заем възпрепятства инвестирането на пари в производство, тъй като собствениците на парите печелят големи доходи поради високите лихви, т.е. по паразитен начин. От своя страна, високите лихви не позволяват да се инвестира паричен капитал в промишлеността, тъй като те усвояват цялата или почти цялата печалба. Следователно търговската и индустриалната буржоазна прослойка води упорита борба срещу лихварството, като изисква законодателно ограничаване на лихвите и общо намаляване на лихвите. Позициите за отпускане на кредити са подкопани от развитието на кредитната система и особено на банките, които предоставят заеми със сравнително ниска лихва. С появата на банките монополът на лихварството е премахнат, а капиталовият лихвен процент е подчинен на условията и нуждите от разширено възпроизвеждане. В съвременните условия лихварският кредит се запазва в страни с неразвит вътрешен пазар и стоково-парични отношения, с преобладаване на дребни стокови форми на икономика и слаба кредитна система (Индия, Пакистан, Индонезия и някои страни от Африка и Латинска Америка). В повечето развити страни лихварският кредит е забранен от закона, съществува незаконно или прикрито (при сливане на лихвен капитал с капиталистически кредит под формата на потребителски заем). Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Кредитът и неговите функции

През периода на робовладелското общество, ако дългът не бъде изплатен навреме, кредитополучателят се превръща в роб. Във феодалното общество движимите вещи - стоки, благородни метали, средства за производство на кредитополучателя - започват да се използват като обезпечение. Тогава възниква концепцията за „заложна къща” (Ломбардия е регионът в Италия, където търговците са най-активно ангажирани с подобни операции), което означава гаранция за лесно реализируемо движимо имущество. Заемът започва да има следните характеристики. Първо, за него е типично да използва получените пари в заем не като капитал, а като средство за разплащане и покупка. Селяните и занаятчиите използват заем за текущи нужди и изплащане на дългове, собствениците на роби и феодалите - за закупуване на луксозни стоки, за изграждане на дворци, за провеждане на войни, за установяване на политическа кариера и др. Второ, кредитътът в робовладелското общество и при феодализма се отличава с високия лихвен процент и голямото разнообразие. И така, в древна Гърция през IV век. пр.н.е. са известни случаи на лихварски заеми с погасяване над 570% годишно. През Средновековието феодалите благородници са получавали заем от лихвари на 30-100%, а в някои случаи - при много по-високи лихви. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Основни форми и класификация на кредита

Заемните форми отразяват структурата на кредитните отношения, като се вземат предвид характеристиките на кредитора и кредитополучателя, както и използването на заемната стойност. Въпреки това, без значение как се променя връзката между заемодателя и кредитополучателя, естеството на използването на заемната стойност - понятието за кредит като цяло - се запазва. Най-простата форма на заем е лихварският заем. Той е исторически предвестник на всички съвременни форми на кредит. Тази форма на кредит възниква през периода на разлагането на първообщинния строй, когато възниква имуществена диференциация на обществото. Разделението на примитивната общност на богати и бедни семейства, натрупването на парично богатство в ръцете на едни и нуждата от парите на други създават основата за лихварските заеми. С помощта на заеми паричното богатство се трансформира в стойност, генерирайки доход под формата на лихва по заем, т.е. в капитала, икономическите отношения се оформят, когато единият член на общността стана кредитор, а другият - кредитополучател. В докапиталистическите обществени системи лихвеният капитал функционира в две основни форми: заеми на големи собственици на земи и заеми на малки производители. В обществото, функциониращо на основата на робския труд, на първо място търговците и данъкоплатците са действали като кредитори, като църквата също е играла значителна роля. Във феодалното общество големите лихвари са били търговци, както и църкви и манастири. В селото заможните селяни били дребни лихвари. Заеми се дават под гаранция, в която основно се използват парцели земя. Следователно не е случайно, че още през периода на робовладелското общество понятието „ипотека“ (преведено от гръцки - залог) се появява като вид залог, когато се издава заем с обезпечение земя и недвижими имоти. Обезпечение може да бъде и личността на кредитополучателя и членовете на неговото семейство. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Функции на заема

Функциите на заема имат обективен характер. В теорията за кредита няма еднаквост на възгледите за броя и съдържанието на заемните функции. Постоянно проявление на същността на кредита във всичките му форми е преразпределителната функция на кредита и функцията за създаване на кредитни инструменти на обращение. Преразпределителната функция на заема е свързана с преразпределението на стойността. Тя може да възникне в секторен, териториален контекст, на нивото на предприятията като субекти на кредитните отношения, но във всеки случай говорим за преразпределение на временно освободена стойност, така че се преразпределя на база възвръщаемост. Развитието на втората функция на кредита - създаването на кредитни инструменти на обращение - е свързано с появата на банковата система. Съхраняването на парите в банковите сметки дава възможност за извършване на безкасови плащания за стоки и услуги, за парични задължения, компенсиране на взаимните дългове, което значително намалява паричния оборот и съответно разходите за дистрибуция, свързани с производството, конвертирането, транспортирането и защитата на пари в брой. По този начин всяка функция на кредита е развиваща се категория, която отразява степента на развитие на кредитните отношения в условията на пазарна икономика и изразява същността на кредита. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Субекти на кредитните отношения

Субектите на кредитните отношения са заемодателят и кредитополучателят. Кредиторът е страна, предоставяща заеми. В ранните етапи на развитието на стоковото производство кредиторите са действали като кредитори, които са отделни лица, но с развитието на стоковото производство в кредитори се превръщат банките и други финансовите институции. При прехвърляне на стоки чрез заем (под формата на разсрочено плащане) производителите са заемодателят. Те не прехвърлят по заема парите, освободени по време на процеса на обращение на капитала, а стоките, които трябва да бъдат продадени. Производителят на стоки става кредитор не по силата на договор за покупко-продажба, а по силата на допълнителна сделка, позволяваща плащания след определено време, след като е осъществено прехвърляне на стоките на купувача. Във всички случаи заемодателят е собственик на привлечените средства и за прехвърлянето им за временно ползване той получава лихва по заема. Кредитополучателят е страна, която получава заем и поема задължението да погасява заемната стойност своевременно и да плаща лихва за времето на използване на заема. По време на преобладаването на лихварския кредит, кредитополучателите са дребни селяни, занаятчии или благородници, големи земевладелци. С формирането на банките и другите финансови институции се наблюдава концентрация на кредитополучатели, за които той действа като „колективен кредитор“. В рамките на кредитните отношения един и същ икономически субект може едновременно да действа и като кредитор, и като кредитополучател. В случаите, когато предприятието получава кредит от банка, банката действа като кредитор, а предприятието като кредитополучател. Ако предприятието държи пари в банка, тогава кредиторът е предприятието, а кредитополучателят е банката. Действайки като посредник, банката във всички случаи действа от свое име и поема всички рискове, свързани с нея. В широко развита банкова система кредитните отношения могат да се осъществяват без участието на банки. Отношенията между заемодателя и кредитополучателя се изграждат като взаимоотношения на юридически независими субекти, които предоставят имуществена отговорност помежду си. Връзката между заемодателя и кредитополучателя се основава на взаимен икономически интерес от прехвърлянето на стойност за временно ползване. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Освобождаване на паричен капитал

Освобождаването на паричен капитал се дължи на следните причини. Първо, има постепенно отнемане на основния капитал. В интервала между частичната амортизация и пълното възстановяване на основния капитал, част от стойността му се възпроизвежда под формата на временно свободен паричен капитал. Второ, продажбата на стоки по време не съвпада с разходите за закупуване на суровини, материали, полуфабрикати, заплати и т.н., следователно част от постъпленията от продажбата на готовата продукция се появяват под формата на временно свободен паричен капитал. Трето, под формата на свободен паричен капитал е част от печалбата, предназначена за нейната капитализация. Ежегодно се отлага в пари, докато достигне размер, достатъчен за придобиване на ново оборудване и реализиране на инвестиционни проекти. С помощта на заем тези средства се натрупват и предоставят подлежащо на връщане и изплащане на други производители, които поради обективни причини имат временна липса на капитал, за да осъществят непрекъснат процес на възпроизвеждане. В условията на силно развито стоково производство моделите на движение на кредита се определят, от една страна, чрез освобождаване на парична стойност в процеса на обращение на капитал от производителите на стоки, а от друга, чрез използване на заемната стойност в обръщението на капитала от кредитополучателя. Това е завършването на циркулацията на стойността - конкретен кредитополучател създава основа за изплащане на заем. В съвременната пазарна икономика на основата на кредита се натрупва не само паричният капитал, освободен по време на възпроизвеждането на индустриален и стоков капитал, но и паричните приходи и спестяванията на различни социални групи на обществото, временно свободни средства на държавата. Използването им за заем също не се ограничава единствено до обслужване на веригата от индустриалния и стоковия капитал. Моделите на обращение на последните определят особеностите на движението на кредита във всичките му форми, независимо кой е обект на кредитни отношения. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Възникване на кредита

Възникването на кредита като специална форма на ценностни отношения се случва, когато стойността, освободена от един икономически субект, за известно време не може да влезе в нов репродуктивен цикъл, да бъде използвана при бизнес транзакции. Благодарение на заема тя се прехвърля на друг субект, който изпитва временна нужда от допълнителни средства и продължава да функционира като част от процеса на възпроизвеждане. По този начин възникването на кредитните отношения предполага определено ниво на развитие на стоковото производство и стоковото обращение. Например ранните форми на кредитиране, по-специално лихварските, не са пряко свързани с обращението на средствата на производителите на стоки. Такъв заем обслужва непродуктивните разходи на феодалите благородници, дребните занаятчии и селяните. С развитието на стоковото производство кредитите все повече се адаптират към обслужването на индустриалния и стоковия капитал. Циркулацията на индустриалния капитал неизбежно води, от една страна, до появата на временно свободен паричен капитал, а от друга - до възникване на временна нужда от допълнителни ресурси. За да разреши това противоречие, се изтегля заем. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

VitanaVitana

Същност на кредита

Кредитът като икономическа категория е определен вид социални отношения, свързани с движението на стойността при условия на погасяване. Заемът може да се появи в стокова и парична форма. Кредитът в стокова форма включва прехвърляне за временно използване на стойността под формата на конкретна вещ с конкретни характеристики. В съвременната икономическа система преобладава паричната форма на кредит. Предоставя се и се изплаща в пари. Участието на парите в посредничеството на кредитните отношения обаче не ги лишава от техните специфични характеристики. При кредитна транзакция няма еквивалентен стоково-паричен обмен, но има прехвърляне на стойност за временно ползване с условието за връщане след определено време и плащане на лихва за използването му. Погасяването на стойността на заема, което не може да бъде отменено по волята на един от субектите на кредитната транзакция, е неразделна характеристика на кредита като икономическа категория. Същността на кредита при цялото разнообразие от кредитни отношения се определя от обективните причини за неговото съществуване в определена социално обкръжение. Съставител: potrebitelskikrediti.eu

 

Блог » Финаси и кредити

i_mitkovi_mitkov

Какво трябва да знаем за краткосрочните заеми?

Когато трябва спешно да разрешите финансов проблем, краткосрочните кредити, например, тези, които се отпускат само за един месец, изглеждат най-добрият вариант. Целта на кредита може да бъде всякаква. Тъй като сумите са малки, не е необходимо да се обяснява на банката за какво са необходими средствата. Предимствата на краткосрочния заем са бързината на обработка и незначителното оскъпяване. Преди да теглите заем, трябва да вземете предвид условията, предлагани от различни банки и микрофинансиращи организации. След като изберете подходящия кредитор, следва да попълните заявление. Разглеждането му ще отнеме от една минута до няколко дни, в зависимост от условията на конкретния кредитор. След одобрение на заявлението остава да се събере необходимия пакет документи. Повечето заемодатели предоставят заеми за един месец след представяне на документ за самоличност. Днес можете да получите такъв заем, без дори да си направите труда да излезете от вкъщи. А при някои организации средствата се отпускат онлайн или се доставят чрез куриер под формата на кредитна карта. Конкретните условия варират в зависимост от политиката на различните финансови институции. Недостатъци на краткосрочните заеми В допълнение към безспорните предимства, кредитите, издадени за един месец, имат и скрити недостатъци, за които клиентът може да не подозира. Първият недостатък е размерът на глобата за закъснение при изплащане на задълженията. Тази информация често се посочва с дребен шрифт в долната част на страницата, така че не привлича вниманието на кредитополучателя. В резултат на това оскъпяването, дори и при минимално забавяне на плащането, не са никак малки. Вторият недостатък е задължителната застраховка. Ако откажете да я сключите банката може да повиши лихвения процент. Това обикновено е посочено в отделна клауза от договора за заем. И третият недостатък е, че не всички организации са готови да приемат плащания по заем в брой. А в случай на безкасово плащане, независимо дали става въпрос за терминал, поща или банка посредник, за превода се начисляват допълнителни лихви. Източник: pss.bg

 

 


 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Ролята-на-лихварския-кредит

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

кредити финаси кредита функции кредитните краткосрочните знаем трябва какво същност възникване капитал паричен освобождаване отношения заема субекти класификация форми основни неговите кредитът кредит лихварския ролята фирма регистрация заеми